GPS Sporing Barn

En GPS klokke til barn viser jo sin lokasjon slik at de foresatte kan se hvor barnet befinner seg. Dette er en av hovedfunksjonene til klokken, men er det greit med GPS sporing av barn? Et barn har jo også rett til et privatliv!

GPS tracking barnVår holdning at du som foresatt ikke bare bør, men også er pliktig til å holde oppsyn med barnet opp til en viss aldersgrense. Det er aldri i orden å forlate et lite barn eller la de minste barna på egenhånd utforske verden. Smartklokke barn skal heller aldri erstatte normal omsorg og oppsyn av barnet. Dette er et syn vi har inntrykk av at de fleste deler med oss.

Oppsyn overvåking og sporing av barn

Spørsmålet rundt oppsyn og overvåkning kommer i hovedsak når barnet begynner å bli gammel nok til selv å gå alene til skolen og fritidsaktiviteter. Vi snakker da om de første årene hvor barnet begynner å beveger seg ut fra hjemmet på egenhånd. Hvor kombinasjonen overvåkning og barnets privatliv må diskuteres åpent.

Vi anbefaler alle brukere av GPS klokke til barn å snakke med sine barn om bruken, hvor vi i Tail it på vegne av barnas privatliv har tatt noen valg i hva som tilbys av sporing og overvåkning i våre produkter.

Det er også viktig for oss å nevne at vår erfaring er at det nettopp er barnet selv som ønsker seg en slik klokke i de fleste tilfeller. Det å få en ny klokke som du kan ringe med er utrolig kult, samtidig som det å vite at foreldrene er kun et tastetrykk unna om du skulle trenge de føles veldig betryggende.

For oss i Tail it er det samtidig vår jobb å ta vare på barnets privatliv. Dette har vi gjort ved å tilpasse sporingen slik at den begrenser overvåkningen til et real tids bilde.

Test sammen med våre kunder

Vi har i samarbeid med våre 15.000 første brukere kommet frem til at GPS klokkene i hovedsak blir brukt til å ringe og til å gi et realtid overblikk over barnets lokasjon. Våre brukere var altså i hovedsak ikke interessert i å se hvilken vei hjem fra skolen barnet tok eller hvilke områder på skolegården barnet lekte i friminuttene.

Foreldrene brukte klokken til å ringe barnet for å gi korte og enkle beskjeder. For eksempel: “-Kom hjem og spis” eller “Jeg står utenfor, kom ut” eller “vi møtes ved fotballbanen nå”.

De gangene selve GPS funksjonen ble brukt var kun når de lurte på hvor barna ble av eller om de skulle plukke opp barna og trengte lokasjon der å da. Det var altså ikke snakk om en usunn overvåkning med detaljert overvåkning.

En slik tilgang til live lokasjon og lokasjons historie føler vi tråkker over grensen å blir en usunn overvåkning og usunn GPS sporing barn. Det å gå inn i ettertid å overvåke hver minste bevegelse var altså ikke ønskelig for noen. Men det var ønskelig med et bilde av lokasjon i realtid ved behov. En mulighet til å se hvor barnet befinner seg akkurat når du lurer på hvor barnet er og ikke til å se hvor barnet har vært hele dagen ned til minste detalj.

Om barnet ikke var kommet hjem fra skolen til riktig tid, var det ønskelig å åpne appen for å se hvor barnet var og ikke for å se en usunn GPS sporing av barnet ned til minste detalj. Og alle som har barn kjenner til at en stor søledam, et ekorn eller en ny lek kan oppholde barnet slik at veien hjem fra skolen tar litt lengre enn vanlig.

Vi fjernet flere sporings funksjoner.

Dette gjorde at vi fjernet “historie oversikt” og logg på klokkene våre. Det å fjerne “live tracking” økte samtidig batteritiden med 300%, noe som var mye viktigere for våre brukere. Vi har i tillegg til å sikre barnets privatliv ved å fjerne “live tracking” og “historie oversikt” kryptert all kommunikasjon ut og inn mot klokkene, app og server. På denne måten er det ikke mulig for uvedkommende å bryte seg inn i klokken, appen eller serveren å få tilgang til barnets lokasjon eller persondata.  Akkurat dette har det vært store oppslag rundt om i Europa, da mange slike GPS-enheter bruker ukrypterte APP’er hvor persondata blir lagret på servere i Kina uten at det kan kartlegges hvem som har tilgang til serverne med personopplysningene på eller hvem informasjonen deles med. Våre produkter, app og servere følger de strenge kravene til personvern i henhold til den nye europeiske personvernloven GDPR.

GPS tracking barnFull kontroll over hvem som har tilgang til lokasjonen. 

Vi har videre oppdatert APP’en med et brukergrensesnitt som gir våre brukere, som da er barnets foresatt, kontroll over hvem som har tilgang til barnets posisjon og persondata. Appen vår er også designet slik at den kun spør etter brukerdata som er strengt nødvendig for at tjenesten skal fungere. Videre er det brukeren som eier sine brukerdata, hvor Tail it ikke tar vare på brukerinformasjon og sletter lokasjonshistorie fortløpende.

Vi har designet Tail it appen med tanke på privacy by design og privacy by default, noe som betyr at appen er designet til kun å oppbevare så lite personlig informasjon som mulig for at tjenesten skal fungere.  Samtidig som all personlig informasjon blir slettet om brukere ikke bruker klokken og appen på en stund. Om du som bruker glemmer å bruke APP’en eller slutter å bruke den, så skal altså din konto med all din informasjon automatisk bli slettet uten at du som bruker trenger å ta noen grep. Alt dette vil du også motta i våre nye Tail it enheter. Les mer om vår nøkkelfinner

Sikker deling av lokasjon

Videre har vi gjort det enklere å dele tilgang enkelt og sikkert i appen. Og ved å hele tiden vise hvem som har tilgang til barnets lokasjon i skjermbildet. Videre så har vi fjernet back-up løsningen til å motta GPS informasjon via SMS kommandoer som finnes i de fleste GPS systemer i dag. Hos Tail it kan du kun motta lokasjon og personinformasjon via vår APP, som kommuniserer kryptert med våre krypterte servere.

Kommenter gjerne hva du synes om det å GPS spore barn på denne måten. Er det greit?