Ved bruk av Tail it-produkter så vil det behandles personopplysninger om både om den som har satt opp tjenesten for bruk og brukeren av produktet. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene ovenfor er Tail it technologies AS (org. nr. 817 870 902). Kontaktinformasjon om Tail it finnes på www.tailit.local. Tail it kan kontaktes for alle spørsmål du måtte ha om behandling av personopplysninger.

Når det brukes «vi», «våre» eller «oss» nedenfor, menes det Tail it technologies AS. Formålet, samt grunnlaget, for å behandle personopplysninger om deg og den som bruker produktet er for å yte tjenestene knyttet til produktet, jf. GDPR Artikkel 6 nr. 1 punkt b. Behandling av personopplysningene som
ikke er direkte nødvendige for å yte tjenestene knyttet til produktet, vil basere seg på andre lovlig grunnlag for behandling. For eksempel ditt eksplisitte samtykke, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt a. Dette vil bli beskrevet mer detaljert nedenfor.

Siden produktet kan brukes av barn, er det viktig at den som gjør produktet tilgjengelig for barnet forklarer barnet at produktet vil vise hvor barnet er. Barnet bør være klar over hva det innebærer å bruke produktet, og at bruken av produktet innebærer at det overføres informasjon om hvor barnet befinner seg til applikasjonen og nettsidene hvor tjenestene fra Tail it er tilgjengelig. Samtidig er viktig at du forklarer at produktet ikke er en erstatning for at voksne passer på, og det kan hende at produktet ikke viser hvor barnet er til enhver tid, at produktet ikke viser alltid nøyaktig hvor barnet er.


Personopplysninger som samles inn og behandles

Personopplysninger som samles inn og behandles kan deles i tre kategorier:
A. Informasjon du gir oss når du kjøper eller registrerer et produkt.
B. Informasjon du gir oss når du skal bruke produktet
C. Informasjon vi får når du bruker tjenestene våre.

A. Informasjon gir oss når du kjøper eller registrerer et produkt
Når du kjøper eller registrerer et produkt, samles det inn informasjon som er nødvendig for å kun identifisere
deg som bruker og for å kunne sende deg oppdateringer, drift meldinger og eventuelt faktura. Dette er:

 • Telefonnummer til deg som registrerer eller aktiviserer et SIMkort
 • IMEI nummer på produktet du ønsker å registrere eller aktivisere.
 • Personnummer til den som er eier av produktet
 • Postadressen til deg som eier av produktet
 • E-post adressen til deg som eier av produktet

B. Informasjon du velger å gi oss ved bruk av produktet
Når du bruker Tail it-produkter og våre tjenester, samles det inn informasjonen om den som bruker det
tilknyttede produktet samt om ansvarlige for bruken av produktet, ofte foreldre til brukeren. Før tjenestene
tas i bruk må det samles inn informasjon som er nødvendig for å bruke tjenesten. Dette er:

 • Telefonnummer til den som registrerer opplysningene, som Tail it kan kontakte deg på.
 • Passord, som du velger

For å gjøre tjenestene mer brukervennlige, kan du samtykke til at det også samles inn noe tilleggsinformasjon.
Dette er:

 • Profilbilde til både deg og bruker av produktet
 • Navn eller identifiserende informasjon på bruker av produktet.
 • Plassering av steder som du velger å legge inn og navn som identifiserer disse stedene
 • Kobling mot Facebook for importering av venneliste, profilbilde og personlig beskrive som du har lagt inn
  til på din profil.
 • Kobling mot din kontaktliste for importering av kontaktlisten for å finne venner

Dette er informasjon som du selv legger inn for å gjøre tjenesten mer funksjonell og brukervennlig for deg som
bruker, og som du velger selv om du vil legge inn i tjenesten/avgi. Du vil fortsatt kunne bruke tjenesten selv om
du velger å ikke legge inn denne informasjonen.

Når du kontakter kundeservice eller kommuniserer med oss på andre måter, samler vi inn den informasjonen
du gir fra deg i forbindelse med kontakten slik at vi kan følge opp kontakten senere. Dette vil være følgende
informasjon:

 • Ditt navn
 • Din adresse, dette for å spare tid i tilfelle vi må sende deg noe
 • Din epostadresse og andre opplysninger du gir før eller under samtalen med kundeservice.

Innsamling og bruk av denne informasjonen er nødvendig for å yte tjenestene knyttet til produktet.

C. Informasjon vi får når du bruker tjenestene våre
Når du bruker tjenestene tilknyttet Tail it-produktet, samler vi inn informasjon som gjør deg i stand til å bruke
tjenestene. Dette vil være:

Bruksinformasjon

For å gjøre tjenesten mer tilpasset ditt bruk og for å tilby deg historisk informasjon, kan du velge å samtykke til registrering av følgende informasjon om aktiviteten din via tjenestene våre:

 • Hvilke tjenester du og/eller den som benytter produktet har brukt
 • Hvordan du har benyttet tjenestene
 • Lokasjonsdata på deg og/eller produktet din i vårt system
 • Bilder, chat, venner, kontakter og steder du har lagt inn og besøker

Gitt at du samtykker til denne registreringen, vil ikke informasjonen bli overført eller delt med tredjeparter eller andre utenforstående. Du vil fortsatt kunne bruke tjenesten selv om du velger å ikke registrere informasjonen nevnt over.

Informasjon om enheter

Vi samler informasjon fra og om enhetene du bruker for å kunne yte tjenestene knyttet til produktet. Vi samler inn:

 • Informasjon om maskinvare og programvare på produktet som benyttes, som enhetsmodell, operativsystem, enhetsminne, unike applikasjons-identifikatorer, unike enhets-identifikatorer, type nettleser, språk, batterinivå og tidssone
 • informasjon fra enhetssensorer, for eksempel akselerometre, gyroskoper, kompasser og mikrofoner; og
 • informasjon om trådløse og mobile nettverkstilkoblinger, for eksempel mobilnummer, tjenesteleverandør
  og signalstyrke.

Lokaliseringsinformasjon

Når du bruker tjenestene våre, kan vi samle inn informasjon om din lokalisering, herunder informasjon om presis lokalisering ved hjelp av metoder som inkluderer GPS, trådløse nettverk, mobiltårn, Wi-Fitilgangspunkter og andre sensorer, som gyroskop, akselerometer og kompass, for å kunne yte tjenestene til deg og optimalisere tjenestene. Informasjonen som da samles inn er følgende:

 • Lokasjon
 • Tidspunkt for lokasjonen

Innsamling og bruk av denne informasjonen er nødvendig for å yte tjenestene knyttet til produktet.

Informasjonskapsler (cookies)

Som flere andre elektroniske tjenester og mobilapplikasjoner brukes det informasjonskapsler for å samle inn informasjon om aktivitet, nettleser og enhet. Vi lagrer ingen informasjon som er identifiserbar via informasjonskapsler, og informasjon om brukeren kan heller ikke spores av Tail it via informasjonskapsler.

De fleste nettlesere er stilt inn slik at de godtar informasjonskapsler automatisk. Hvis du foretrekker det, kan du vanligvis fjerne eller avvise informasjonskapsler gjennom innstillingene på nettleseren eller enheten din. Husk imidlertid at dersom du fjerner eller avviser informasjonskapsler, kan det påvirke tilgjengeligheten og funksjonaliteten til våre tjenester.

Logginformasjon

Vi samler også inn logginformasjon når du bruker nettsidene våre. Innsamling og bruk av denne informasjonen er nødvendig for å yte tjenestene knyttet til produktet, særlig for å ivareta sikkerheten og eventuelt avdekke feil programvaren.

Denne informasjonen inkluderer blant annet:

 • Detaljer om hvordan du har brukt tjenestene våre.
 • Enhetsinformasjon, som nettlesertype og språk.
 • Tilgangstider
 • Sider du har sett
 • IP-adresse
 • Identifikatorer forbundet med informasjonskapsler

Vi kan også lagre noe informasjon lokalt på enheten din. Vi kan for eksempel lagre informasjon som hurtigbuffer slik at du kan åpne appen og få tilgang til innhold raskere.

Hvordan vi bruker informasjon

Informasjonen benyttes for å gjøre tjenestene tilgjengelig for deg. Informasjonen benyttes også til å
vedlikeholde og sikre tjenestene.

Informasjonen som samles inn benyttes bl.a. til:

 • Sende deg informasjon, inkludert via e-post. Vi kan for eksempel bruke e-post for å svare på dine
  henvendelser til kundeservice eller for sende deg generell informasjon om produkter eller tjenester
  som er tilsvarende den tjenesten du allerede har kjøpt hos oss. Hvis du ikke ønsker å motta slik
  informasjon, kan du enkelte gi oss beskjed om dette via den e-posten du mottar fra oss.
 • Verifisere identiteten din og forhindre bedrageri eller annen uautorisert eller ulovlig aktivitet. Når du
  kjøper et produkt så vil personnummer bli verifisert av godkjent tredjepart ved handling med faktura
  og Visa kort vil bli verifisert ved handel med kort.

Vi deler eller overfører ikke personopplysningene dine med andre uten at du har gitt ditt samtykke til dette.

Hvor lenge vi beholder innholdet ditt – sletting

Personopplysninger som er samlet inn som beskrevet ovenfor, behandles så lenge det foreligger et grunnlag og formål for å behandle personopplysningene. Et formål for å behandle personopplysningene vil foreligge så lenge du benytter tjenestene. Benytter du ikke tjenestene på en sammenhengene periode på 12 måneder, vil dine personopplysninger slettes automatisk. Du må da registrere deg på nytt for å kunne benytte tjenestene.

Du kan enten slette personopplysningene gjennom applikasjonen eller nettsidene, eller ved å kontakte kundeservice. Dersom du sletter personopplysninger som er nødvendig for tjenestene, kan dette medføre at du ikke lenger kan bruke tjenestene.

Hvis vi behandler personopplysningene utlukkende på grunnlag av ditt samtykke, vil slette denne informasjonen hvis du trekker tilbake samtykke ditt.

Bruk av databehandlere

Databehandlere er andre, spesielt andre selskaper, som vi benytter for å behandle personopplysningene . Vi benytter oss av følgende databehandlere i tilknytning til tjenesten:

 • Amazon Web Services – server i Irland
 • Zendesk i USA
 • United Perfectum i Israel
 • Fakturering og betaling med Svea Finans AS

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

I forbindelse med bruk av databehandlere som nevnt over, blir personopplysninger overført til land utenfor EU/EØS, som USA og Israel. Overføring av personopplysninger til Israel blir regnet som trygt fordi EU Kommisjonen har besluttet at Israel har tilstrekkelig nasjonale regler for beskyttelse av personopplysninger, se GDPR artikkel 45 . Når det gjelder overføring av personopplysninger til Zendesk i USA, er garantien for denne overføringen EU-U.S. Privacy Shield, se GDPR artikkel 46 nr. 2.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med disse reglene eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Dersom du har mottatt denne informasjonen på annen måte enn på våre nettsider, så kan det være at informasjonen kan være oppdatert. Besøk derfor våre nettsider på www.tailit.local for å sikre at du har mottatt oppdatert informasjon om behandling av personopplysninger.

Vi kan måtte endre informasjonen om behandling av personopplysninger fra tid til annen, bl.a. som følge av endringer i funksjoner i produktet eller våre tjenester, eller dersom det skjer endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Endres denne informasjonen, vil vi gjøre deg oppmerksom på det dersom vi har dine kontaktopplysninger. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes på våre nettsider, se ovenfor.