Vilkårene for kjøp med Tail it må gjennomgås og aksepteres for kjøp.

Merk spesielt følgende for forbrukere:

 • Produktet leveres med egen applikasjon (Tail it) til smart-telefoner og vil ikke fungere om du ikke har en smart-telefon.
 • Produktet må ha SIM-kort med dekning for å fungere. Alle produkter blir levert med SIM-kort fra Tele G med Telenor dekning.
 • Du har angrerett, som innebærer at du i henhold til angrerettloven gå fra kjøpet uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at du har mottatt varen.
 • Ved bruk av Tail it-produkter mv. så vil det behandles personopplysninger om både den som har satt opp tjenesten for bruk og den som bruker produktet. Se mer om hvilke personopplysninger som hentes inn og behandles i personvernpolicy.

Generelle vilkår for kjøp av produkter og tjenester av Tail It Technologies AS

Vilkårene nedenfor gjelder for Tail it produkter (omtalt som “Produkter” nedenfor), og andre tjenester knyttet til bruk av Produktene (“Tjenestene”).

Disse vilkårene gjelder som en avtale mellom deg som kunde og leverandøren som er Tail it technologies AS, org. nr. 817 870 902, Haakon Magnussons Gate 8, 7041 Trondheim.

1. Oversikt over vilkårene for forbrukere

Vilkårene nedenfor kan virke omfattende, så her har du som er forbruker (som ikke kjøper Produkter mv. i næring) en oversikt over de mest sentrale vilkårene:

 • Vilkårene her gjelder fra du har bestilt et Produkt og har mottatt Ordrebekreftelse, se punkt 2.
 • For å kunne bruke Produktene må du å laste ned Tail it app på en smarttelefon og kjøpe et SIM kort hvis ikke du har kjøpt et Abonnement, se punkt 4.1.
 • Oppdager du feil ved ordren, ordrebekreftelsen, Produktene, Tjenestene eller annet, må du melde fra til oss (dvs. Tail it) så snart som mulig og senest innen rimelig tid etter du oppdager dette, til oss [TA INN LINK TIL ADRESSE], se punkt 4.2 og 8.
 • Ved kjøp av Produkter kan fraktkostnader komme i tillegg, og dersom du ikke henter Produkter du bestiller, kan du bli ansvarlig for returkostnader i tillegg, se punkt 4.5.
 • Dersom avtaleforholdet innebærer at Tail it skal yte kreditt, kan Tail it foreta kredittvurdering av Kunden, se punkt 5.4.
 • Installering og bruk av Tail it app kan kun skje på den mobiltelefonen som den registrerte bruker benytter. Ved nedlasting av Tail it app aksepterer man de vilkårene som fremgår der, se punkt 6.2.
 • Brukes Tjenestene eller Produkter i strid med vilkårene eller lovgivning eller annet regelverk, kan tilgangen til Tjenestene stenges og avtaleforholdet avsluttes, se punkt 6.5.
 • Du har angrerett, som innebærer at du i henhold til angrerettloven gå fra Avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Du må i slikt tilfelle informere Tail it om dette. Se punkt 9.1.
 • Du kan uansett si opp Avtalen med én måneds varsel, se punkt 9.2, men da kan det påløpe bruddgebyr, se over.
 • Tail it har rett til å foreta endringer i Tjenester, herunder opphør av Tjenesten. Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste vil du kunne tilbys en annen tjeneste, se punkt 10.5.
 • Ved bruk av Tail it-produkter, og Tjenestene så vil det behandles personopplysninger om både den som har satt opp tjenesten for bruk og Sluttbrukeren av produktet. Se mer om hvilke personopplysninger Tail it henter inn og behandler i personvernpolicy.

2. Avtale og vilkår

Tail it selger Produkter som kan brukes til kommunikasjon med eller for å spore ditt barn eller kjæledyr.
Tail it tilbyr også Tjenester gjennom en applikasjon og via våre nettsider der du får full oversikt hvor ditt barn eller kjæledyr befinner seg.

Ved kjøp av våre Produkter gjelder Kjøpsvilkårene i punkt 4. Der du bruker våre Tjenester vil Tjenestevilkårene i punkt 6 gjelde. De øvrige generelle vilkår gjelder uavhengig av hvilket Produkt, eller Tjeneste du har kjøpt eller bruker.

Etter at du har bestilt et Produkt vil du motta en skriftlig bekreftelse på din bestilling fra Tail it (“Ordrebekreftelse”). Når du mottar Ordrebekreftelsen vil Avtalen anses å være inngått og du er da pliktig til å etterleve de vilkår og betale det beløp som fremgår av Avtalen.

Avtalen mellom deg og Tail it (“Avtalen”) består av følgende:

 • Disse vilkårene for kjøp av produkter, og tjenester,
 • Vår personvernpolicy
 • Ordrebekreftelsen
 • Vilkårene som følger ved nedlasting av Tail it app applikasjonen som du kan se her
 • Eventuelle andre skriftlige vilkår som fremgår av forhandlingen mellom Kunden og Tail it.

Ved bruk av Tjenestene er du også underlagt vilkårene som følger av eventuelle avtaler med tredjeparter, som for eksempel din mobilleverandør og App Store/Google Play.

Følgende ord og uttrykk brukes i disse vilkårene:

Forbruker er den som kjøper Produkter eller annet som skal brukes til privat bruk eller på annen måte som ikke er en del av næringsvirksomhet.

Foresatt er den som er ansvarlig for en sluttbruker som er et barn, og har særskilt ansvar for barnets sikkerhet.

Sluttbruker er den som bruker et Tail it-produkt.

3. Kundens opplysningsplikt ved inngåelse av Avtalen

Når Avtalen blir inngått skal fysiske personer (forbrukerkunder) oppgi navn, fødselsnummer (eventuelt bare fødselsdato, hvis fødselsnummer ikke er tildelt), bostedsadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med bostedsadresse.

Juridiske personer (bedriftskunder) skal oppgi navn, postadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadresse, samt organisasjonsnummer og kontaktperson. Hvis mulig skal det oppgis en eller flere elektroniske kontaktadresser som telefonnummer, e-postadresse e.l., som kan benyttes ved henvendelser fra Tail it. I tillegg vil Tail it kunne benytte tildelt telefonnummer og e-postadresse som elektronisk kontaktadresse.

Skal andre enn Kunden selv regelmessig være bruker av Tjenestene, plikter Kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon som navn, fødselsdato og adresse.

For at Tail it skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen skal Kunden snarest mulig melde adresseendring og andre endringer av betydning for kundeforholdet til Tail it.

Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til Tjenestene, om at opplysninger om bruk av Tjenestene vil kunne bli utlevert fra Tail it til Kunden.

4. Kjøpsvilkår

4.1 Nærmere om Produktene
Produktene skal brukes sammen med Tjenestene som fremgår nedenfor, da særskilt Tail it app applikasjonen og et SIM kort. For å kunne bruke Produktene som tiltenkt, må du ha mulighet til å laste ned Tail it app på en smarttelefon og kjøpe et SIM kort hvis ikke du har kjøpt et Abonnement. Hvis du ikke har en smarttelefon eller SIM kort vil du ikke kunne bruke Produktene på den måten de er tiltenkt.

4.2 Feil i Ordrebekreftelse
Oppdager du en feil i Ordrebekreftelsen, må du opplyse Tail it om dette umiddelbart, eventuelt dersom du er en forbrukerkunde kan du ta i bruk i tråd med punkt 8. Tail it vil da kunne hjelpe deg med å rette eventuelle feilbestillinger.

4.3 Leveranse av Produktet
Der du har kjøpt Produktet gjennom våre nettsider vil Produktet bli levert til på den måte som følger av Ordrebekreftelsen. Normal leveransetid på Produkter er 3-5 dager etter du har mottatt Ordrebekreftelsen.

Har ikke Tail it korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, vil Tail it ikke ha mulighet til å oppfylle sin forpliktelse under Avtalen. Dette kan medføre at Avtalen opphører etter punkt 9.3.

4.4 Sikkerhet ved bruk av Produkter
Tail it-produkt er beregnet for bruk som sporingsenhet. Merk at Tail it ikke kan garantere at våre Produkter er feilfrie, og dette kan bety at sporingsfunksjonen kan falle bort. Det er derfor viktig at man ikke stoler utelukkende på Tail it-produkt, men har også andre forhåndsregler som å vite hvor brukeren av produktet er. Barn som er sluttbrukere og foresatte må alltid ha gode forhåndsregler for sikkerhet, selv ved bruk av Produktet eller Tjenesten.

4.5 Priser og gebyrer
Prisen på Produktet fremgår av Ordrebekreftelsen.

Alle kjøp av Produkter inkluderer en fraktkostnad dersom den skal sendes hjem til en angitt adresse. Fraktkostnaden er konstant på kr 99 så lenge totalsummen på kjøpet er under kr 2.000. Blir totalsummen over kr 2.000 vil ikke kostnader til frakt komme i tillegg.

Dersom Produkter kjøpt gjennom www.Tail itnorge.no ikke blir hentet innenfor fristen, og du forholder deg ellers helt passiv, vil Tail it ha rett til å heve kjøpet. Tail it vil da også ha rett å sende deg en faktura pålydende fraktkostnad, herunder for retur av produktet.

5. Tjenestevilkår

5.1 Nærmere om våre Tjenester
Tjenestene som Tail it leverer under Avtalen er følgende:

 • Tilgang til og bruk av applikasjonen Tail it app
 • Jevnlige systemoppdateringer til Produktene
 • Tilgang til våre nettsider

Disse Tjenestene inngår som del av kjøpet av Produktet.

5.2 Bruk av Tjenestene og Tail it app
Tjenestene kan kun brukes av Kunden for de formål som er tiltenkt til Tjenestene, det er å kommunisere med og overvåke Sluttbrukere. Der Sluttbruker er et barn er det kun foresatte, eller de som foresatte gir tillatelse til, som kan opprette en brukerprofil og bruke Tjenestene. Det er ikke tillatt å overvåke, kopiere eller samle informasjon fra Tjenestene utenfor det som er del av normal bruk av Tjenestene.

For å bruke Tjenestene må en av barnets foresatte, eller den som foresatte gir sin tillatelse til:

 • laste ned Tail it app fra AppStore eller Google Play og installere Tail it app på sin mobiltelefon, og
 • registrere en bruker på Tail it app

Installering og bruk av Tail it app kan kun skje på den mobiltelefonen som den registrerte bruker benytter. Ved nedlasting av Tail it app akseptere man de vilkårene som fremgår der.

All informasjon som registreres må være korrekt og vedrøre den som registrerer seg, og det kan ikke benyttes aliaser eller andre måter å skjule identiteten. Brukeren er selv ansvarlig for sikkerheten til passordet, og vil være eneansvarlig for bruk eller autorisert bruk under brukernavnet. Dersom du har mistanke om uautorisert bruk av brukernavn, må passordet endres og/eller Tail it kontaktes umiddelbart.

Det er ikke lov å gjøre handlinger som gjør at Tjenester stenges, helt eller delvis, som resultat av overbelastning, eller ved å tilføre Tail its plattformer en unødvendig stor belastning.

Tail it er eksklusiv eier eller autorisert lisensgiver av Tail it app, inkludert tekst, programvare, grafikk, design og alle varemerker og andre immaterielle rettigheter. Tail it gir brukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, begrenset lisens til å bruke Tail it app, utelukkende på mobiltelefoner som den som laster ned appen eier eller er ansvarlig for.

5.3 Bruk av Tail its nettsider og plattform
Følgende regler gjelder for bruk av nettsiden og plattform:

All tekst og alle bilder og andre medier som brukes på siden er kopibeskyttet av sine respektive rettighetshavere, og kan ikke benyttes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse.

Det er ikke lov å overvåke, kopiere eller innsamle informasjon fra våre plattformer gjennom bruk av ”spider”, ”robot”, eller ”scraper” automatisk eller manuelt uten skriftlig tillatelse.

Det er ikke lov til å forsøke å ”hacke” eller teste sikkerheten eller konfigureringen av våre plattformer.

Det er ikke lov til å gi tilgang til Tail it sine plattformer gjennom andre nettsider eller plattformer, inkludert, men ikke begrenset til, såkalte ”proxy”-løsninger.

Det kan være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av vår Tjeneste er utilgjengelig i perioder. Dette kan eksempelvis være på grunn av oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

Alle våre plattformer kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er eid av Tail it. Du godtar at vi ikke er ansvarlige for innholdet på disse sidene.

5.4 Sikkerhet og beskyttelse av passord
Bruker og Kunden skal sørge for at utstyr, personlige kort og passord som benyttes for tilgang til Tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem.

Bruker skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til Produktet eller Tjenestene.

Personlige adgangskoder som skjermlås- eller adgangskode skal benyttes, såfremt denne funksjonen er tilgjengelig.

Ved kjennskap til eller mistanke om at Produkter, mobiltelefon, personlige kort og koder er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, skal det straks melde fra om dette til Tail it for å hindre misbruk av Tjenestene. Tail it vil umiddelbart sperre berørte Tjenester.

Brukere som opplever at de har tilgang til informasjon som ikke vedrører deres bruker eller Sluttbruker plikter å melde fra til Tail its supportavdeling, på [email protected] eller +47 90430000

5.5 Utestengelse ved ulovlig bruk
Brukes Tjenestene eller Produkter i strid med disse vilkår eller misbrukes i strid med lovgivning eller annet regelverk, har Tail it rett til å stenge tilgangen til Tjenestene og avslutte avtaleforholdet med den som er registrert bruker av Tjenestene.

I slikt tilfelle vil Tail it om mulig sende et varsel om utestengelse til bruker. Bruker vil ha anledning til å uttale seg om forholdet og å rette opp i årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp i forholdet. Hvis fristen oversittes, forholdet ikke rettes opp eller det gjentas, vil Tail it ha rett til å heve Avtalen.

I nødsituasjoner slik som nærmere beskrevet i avsnitt 6.6, vil Tail it ha rett til å utestenge brukeren umiddelbart, uten å sende brukeren et varsel.

Når vilkårene for stenging av en Tjeneste er oppfylt kan Tail it stenge samtlige Tjenester dersom Kunden har flere kundeforhold.

5.6 Bruksbegrensninger og endringer i nett og tjenester
I nødsituasjoner, herunder ved:

 • alvorlige trusler mot liv eller helse miljø eller sikkerhet,
 • der det kreves av hensyn til sikkerhet eller funksjonalitet i nettet, eller
 • ved viktige samfunnshensyn eller hensynet til tredjemanns vern,

har Tail it rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av Tjenestene eller Produktene.

Tail it har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller tjenesten(e) hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold.

Der Kundens forbindelse til nettet har blitt nedstengt vil Kunden blir informert snarest mulig.
Tail it er ikke ansvarlig for kostnader, tap eller ulemper som Kunden eller Sluttbruker måtte bli påført som følge av slike tiltak.

5.7 Garantier på Tjenestene
Det vil kunne være forstyrrelser i plattformens funksjonalitet som fører til at hele eller deler av Tjenestene ikke er tilgjengelig i perioder. Dette kan være resultat av hendelser både innenfor og utenfor Tail its kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

Tail it kan ikke garantere at leveransene av Tjenestene er feilfritt, og påtar seg således ikke ansvar for kostnader, tap eller ulemper som Kunden eller Sluttbruker måtte bli påført som følge av slike forstyrrelser.

6. Betaling

6.1 Kundens betalingsansvar og ansvar ved tyveri
Den som er registrert som kunde er ansvarlig for betaling av de Produkter og Tjenester som Tail it leverer i henhold til Avtalen.

Har Kunden gitt tilgang til sin telefon/terminal eller annet utstyr til en annen, svarer Kunden for dennes bruk.

Kunder skal ikke betale for uvedkommendes bruk av Tjenesten dersom disse har fått tilgang til telefonen/terminalen eller utstyret uten Kundens medvirkning, foruten det som følger av bestemmelsene nedenfor:

 • Kunden svarer for inntil kr 1.200 for uvedkommendes uberettigede bruk før meldingstidspunktet.
 • Har Kunden utvist grov uaktsomhet, er forbrukerkunden likevel ansvarlig for inntil kr 12.000 før meldingstidspunktet.
 •  Hvis Kunden har utvist forsett eller har unnlatt å melde uten ugrunnet opphold etter tap av utstyr, personlige kort eller koder, er ansvaret ubegrenset.

Tail it er ansvarlig for bruk av Tjenesten som finner sted etter at Kunden har informert Tail it om at uvedkommende har fått tilgang til telefonen/terminalen, med mindre Kunden har opptrådt svikaktig (dvs. ikke redelig).

I tilfelle av falsk bestilling eller ID-tyveri er den hvis navn eller ID er misbrukt ansvarsfri overfor Tail it. Med falsk bestilling eller ID-tyveri menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med Tail it i en annens navn. Ansvarsfrihet forutsetter at Kunden innen rimelig tid kan dokumentere at forholdet er anmeldt til politi. Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra Kundens side, vil Tail it politianmelde forholdet.

6.2 Stenging ved betalingsmislighold
Ved betalingsmislighold vil Tail it sende varsel i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste Kunden med purregebyr samt forsinkelsesrente. Hvis Kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist kan Tail it stenge for videre bruk av Tail its Tjenester og Produkter. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt. Hvis Kunden har felles faktura for levering av flere Tjenester, Produkter og ikke betaler utestående krav, vil stenging normalt omfatte samtlige kundeforhold, med mindre Kunden gjør Tail it oppmerksom på at manglende betaling knytter seg til leveranse av en bestemt tjeneste.

6.3 Kortopplysninger
Håndteringen av kortopplysninger skjer hos vår samarbeidspartner Svea Finans. Samtlige transaksjoner hos Svea Finans er kryptert med høyest mulig sikkerhet og Tail it vil ikke ha tilgang til dine kortopplysninger.

Ved kjøp lagres kortet ditt om ikke annet angis. Det gjør at det neste kjøpet ditt blir lettere, ved at du ikke trenger ha kortet med deg når du handler. Lagringen er tidsbegrenset, og kontrolleres av Svea Finans – ingen ansatte i Tail it har tilgang på informasjonen. Avtalen godkjennes når du gjennomfører kjøpet.

6.4 Fakturabetaling
Kunder med norsk personnummer kan også velge å betale med fakturaløsning gjennom vår samarbeidspartner Svea Finans. Kunden godkjenner at Tail it sender de innsendte persondata kryptert over til Svea Finans for godkjenning, og at Svea Finans gjennomfører en kredittsjekk før betalingen går gjennom. Om kredittsjekken ikke godkjennes kommer kjøpet ikke til å gå gjennom.

Personopplysninger håndteres i henhold til norsk lovverk. Svea Finans bruker personopplysningene for å gjøre kundeanalyser, identifikasjon, kredittkontroll og markedsføring. Personnummer brukes som kundenummer ved kontakt med kundeservice.

Minste beløp som kan delbetales til Svea Finans er kr 500. Årsrenten er 21 %. Etableringsgebyr er kr 295. Etableringsgebyr for 4 måneder er kr 395.

6.5 Klage på faktura
Dersom du mener at faktura er feil må du klage til Tail it innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling i Tail it forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling.

7. Tail its ansvar og ansvarsbegrensning

7.1 Mangler eller feil i leveransen av Produktet
Dersom du opplever manglende eller feil leveranse av Produktet, ber vi deg kontakte Tail its kundeservice på [email protected] eller +47 90430000 innen rimelig tid etter du oppdager mangler eller feil. Tail it vil i slikt tilfelle kunne tilby retting eller omlevering dersom det fremgår at det er manglende leveranse eller mangel i leveranse i tråd med loven.

Er du forbrukerkunde kan du reklamere på feil eller mangler i leveransen i tråd med det som fremgår av forbrukerkjøpsloven. Dersom du ikke informerer om en mangel i Produktet innen 2 måneder etter at du blitt oppmerksom på feilen, vil du ikke ha mulighet til å reklamere på den.

7.2 Erstatning
Overfor forbrukerkunder er Tail it ansvarlig for direkte tap som skyldes mangler ved Produkter, eller Tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis Tail it godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Tail its kontroll, og som Tail it ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgende av.

Overfor bedriftskunder er Tail it bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Tail its side. Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

Tail it påtar seg ikke ansvar for tap eller skade mot tredjepart som forårsakes av Kunden eller Sluttbrukeren bruk av Tjenestene, eller Produktet.

Tail it er ikke på noen måte ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Tail its side. Dette gjelder både overfor forbrukerkunder og bedriftskunder. Som indirekte tap regnes blant annet tapt fortjeneste eller goodwill, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt samt tap som følge av ødelagte eller forringede data.

Tail its samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 50.000 for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Tail its side.

Tail it er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til Tail its nett. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset Tail its Tjenester, eller Produkter.

8. Angrerett, oppsigelse eller heving

8.1 Angrerett
Dette punkt 9.1 gjelder kun dersom du er en forbruker.

Dersom du kjøper et Produkt av Tail it, kan du i henhold til angrerettloven gå fra Avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at du har mottatt varen. Du må i slikt tilfelle informere Tail it om dette.

Tail it vil betale tilbake beløpet på Produktet når Tail it har mottatt Produktet eller når du kan fremlegge bevis på at Produktet er sendt tilbake. Du er ansvarlig for å betale de direkte kostnadene knyttet til tilbakelevering av Produktet.

Tail it kan kreve erstattet av deg den verdireduksjon som følge av din eller Sluttbrukers håndtering av Produktene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

8.2 Oppsigelse
Du kan si opp Avtalen med én måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Du sier opp Avtalen ved å sende skriftlig epost til Tail it enten gjennom våre nettsider, eller på [email protected]

8.3 Heving
Har Tail it vesentlig misligholdt Avtalen, har du rett til å heve Avtalen med øyeblikkelig virkning. Du hever Avtalen ved å sende skriftlig epost til Tail it enten gjennom våre nettsider, eller på [email protected]

Tail it kan med øyeblikkelig virkning heve Avtalen ved vesentlig mislighold fra kundens side dersom denne ikke rettes opp innenfor en viss frist. Før Tail it hever Avtalen skal Tail it, om mulig, varsle kundens skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

9. Andre bestemmelser

9.1 Overdragelse
Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Tail its kundekrav, med mindre noe annet følger av norsk rett.

9.2 Personvern
Ved bruk av Tail it-prdukter og Tjenestene så vil det behandles personopplysninger om både den som har satt opp tjenesten for bruk og Sluttbrukeren av produktet.

For nærmere informasjon om hvilke personopplysninger vi henter inn og behandler, ber vi deg se på vår personvernpolicy som kan leses her.

9.3 Taushetsplikt
Tail it og deres ansatte har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av tjenestene og om innholdet i kommunikasjonen.

Tail it kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndigheten eller andre som i hold til lov kan kreve det.

9.4 Innsendte idéer
Tail it forbeholder seg retten til å vederlagsfritt bruke innkommende forslag (slik som forslag til produkter, utvikling av plattformen, til nye tjenester osv.) eller annet som kommuniseres til Tail it, med mindre annet følger etter avtale mellom innsender og Tail it.

9.5 Endring i priser og vilkår
Tail it har rett til å foreta endringer i Tjenester og Abonnement. Eksempelvis har Tail it rett til å gjøre følgende endringer:

 • Oppdatere og justere vilkårene, Tjenesten eller Abonnementet;
 • Oppjustere eller nedjustere priser;
 • Slutte å tilby Tjenesten eller Abonnementet, eller deler av disse;
 • Velge ny tilbyder av telefonitjenester og dermed flytte eksisterende Abonnement til den nye leverandøren;
 • Endre Tjenesten som følge av regulatoriske, sikkerhetsmessige eller bransjemessige krav og endringer.
  Det kan bli nødvendig for Tail it å gjøre endringer slik som nevnt ovenfor der:
 • Våre produkter, inkludert Tjenestene og Abonnmentet, utvikler seg over tid slik at det tilbys noen nye produkter og andre ikke lenger er kommersielle;
 • Det kommer krav fra myndigheter eller det oppstår endring i regelverk;
 • Det er nødvendig i tråd med våre nye eller eksisterende leverandørers betingelser;
 • Vi vil forbedre våre kunders brukeropplevelse av Tjenestene eller Abonnementet.

Ved endring i, eller opphør av, en tjeneste kan tidligst tre i kraft en måned etter at varsel er sendt sluttbruker. Da vil Kunden kunne tilbys en annen tjeneste. Dette gjelder også ved flytting til adresse der infrastrukturen ikke ligger til rette for å tilby samme Tjeneste eller Abonnement som Kunden hadde på den tidligere adressen. Om Kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. I slikt tilfelle vil Kunden få refusjon på det totale beløpet som er utbetalt.

Tail it kan også gjøre endringer i priser og vilkår. I slikt tilfelle skal Tail it varsle kunden om de endringene som skal fremgå, og senest en måned før endringen trer i kraft. Tail it vil imidlertid ikke kunne endre priser under Bindingstiden i et Abonnement.

Ved endring av avtalevilkår, kan Kunden komme seg ut av Avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen trer i kraft.

10. Tvister

Denne Avtalen reguleres etter norsk rett.

Tvister mellom kunden og Tail it skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler. Etter tvisteloven § 4-4 kan begge parter reise søksmål ved saksøktes alminnelige verneting.

Er Kunden forbruker, kan Tail it reise søksmål mot kunden der kunden har sin faste adresse. Er det Kunden som går til søksmål mot Tail it, kan dette skje enten ved Tail its verneting (Trondheim) eller der kunden har sin faste adresse, etter kundens valg (se tvisteloven § 4-5 første ledd nr. 7).

Er Kunden bedriftskunde, dvs. ikke forbruker, må søksmål mot Tail it reises i Tail its verneting (Trondheim).

Forbrukerkunder og bedrifter med maksimum 10 årsverk har også mulighet til å klage på Tail its avgjørelse vedrørende faktura samt manglende leveranse og kvalitet på de leverte Tjenestene til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (“BKN”). Kunden kan ikke sende klage til BKN før de har fått skriftlig avslag fra Tail it.