Privacy Policy

Polityka prywatności

W przypadku korzystania z Tail itproduktów, dane osobowe będą przetwarzane zarówno o osobie, która stworzyła usługę do użytku, jak i o użytkowniku produktu. Poniżej znajdą Państwo informacje na temat gromadzonych danych osobowych oraz sposobu przetwarzania danych osobowych, jak również Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Osobą odpowiedzialną za powyższe dane osobowe jest Tail it technologie AS (numer organizacji 817 870 902). Tail itInformacje kontaktowe są dostępne na stronie internetowej www.tailit.local. Tail it można się z nim skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W przypadku używania słów “my”, “nasze” lub “nas” poniżej, jest to określane jako Tail ittechnologie AS.

Zarówno celem, jak i podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa i osoby korzystającej z produktu jest świadczenie usług związanych z produktem, por. art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie statystyk dotyczących PKBR. Na przykład wyraźna zgoda, por. art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie PKB.

Ponieważ produkt może być używany przez dzieci, ważne jest, aby osoba, która udostępnia produkt dziecku, wyjaśniła mu, że produkt pokaże, gdzie jest dziecko. Dziecko powinno być świadome, co oznacza korzystanie z produktu, a korzystanie z produktu wiąże się z przekazywaniem informacji o tym, gdzie znajduje się dziecko w aplikacji i na stronach internetowych, na których dostępne Tail itsą usługi. Jednocześnie ważne jest, aby wyjaśnić, że produkt nie jest zamiennikiem dla dorosłych do oglądania dzieci, a produkt może nie pokazywać, gdzie jest dziecko przez cały czas, produkt nie zawsze pokazuje dokładnie, gdzie jest dziecko.


A. Informacje, które podajesz nam przy zakupie lub rejestracji produktu.
Kiedy kupujesz lub rejestrujesz produkt, gromadzi on informacje niezbędne do identyfikacji tylko Ciebie jako użytkownika i wysyłania Ci aktualizacji, wiadomości operacyjnych i wszelkich faktur. To jest:

 • Numer telefonu dla użytkownika, który rejestruje lub aktywuje kartę SIM.
 • Numer IMEI produktu, który chcesz zarejestrować lub aktywować.
 • Osobisty numer identyfikacyjny właściciela produktu
 • Adres pocztowy użytkownika, który jest właścicielem produktu.
 • Adres e-mail użytkownika, który jest właścicielem produktu.

B. Informacje, które wybrałeś do przekazania nam podczas korzystania z produktu.
Podczas korzystania z produktów i usługTail it, gromadzone są informacje o osobie korzystającej z produktu powiązanego, jak również informacje o tym, kto jest odpowiedzialny za korzystanie z produktu, często rodzice użytkownika.

Przed rozpoczęciem korzystania z usług konieczne jest zebranie informacji niezbędnych do korzystania z usługi. To jest:

 • Numer telefonu osoby, która rejestruje informacje, na które Tail itmożna się z Tobą skontaktować.
 • Hasło, które wybierasz

W celu uczynienia usług bardziej przyjaznymi dla użytkownika, zgadzasz się, że wszelkie dodatkowe informacje mogą być również gromadzone.

To jest:

 • Zdjęcie profilu zarówno dla Ciebie, jak i użytkownika produktu.
 • Nazwa lub dane identyfikacyjne użytkownika produktu.
 • Lokalizacja miejsc, które chcesz wprowadzić oraz nazwy identyfikujące te miejsca.
 • Link do Facebooka w celu zaimportowania listy przyjaciół, zdjęcia profilowego i opisu osobistego, które wprowadziłeś w swoim profilu.
 • Link do listy kontaktów w celu zaimportowania listy kontaktów w celu znalezienia przyjaciół.

Są to informacje, które podajesz sobie w celu uczynienia usługi bardziej funkcjonalną i przyjazną dla użytkownika i które wybierasz samemu, jeśli chcesz wprowadzić ją do usługi/wydania. Nadal będziesz mógł korzystać z usługi, jeśli zdecydujesz się nie wprowadzać tych informacji.

Gdy użytkownik kontaktuje się z działem obsługi klienta lub komunikuje się z nami w inny sposób, gromadzimy informacje związane z kontaktem, dzięki czemu możemy później kontynuować kontakt. Będzie to następująca informacja:

 • Twoje imię
 • Twój adres, aby zaoszczędzić czas na wypadek, gdybyśmy musieli Ci coś wysłać.
 • Twój adres e-mail i inne informacje, które podajesz przed lub w trakcie rozmowy z działem obsługi klienta.

Gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji jest niezbędne do świadczenia usług związanych z produktem.

C. Informacje, które otrzymujemy, gdy korzystasz z naszych usług.
Kiedy korzystasz z usług związanych z Tail itproduktem, zbieramy informacje, które umożliwią Ci korzystanie z usług. To będzie:

Wykorzystanie informacji

Aby usługa była bardziej dostosowana do Państwa potrzeb i aby zapewnić Państwu informacje historyczne, mogą Państwo wyrazić zgodę na rejestrację następujących informacji o Państwa działalności za pośrednictwem naszych usług:

 • Z jakich usług korzystałeś i/lub osoba korzystająca z produktu skorzystała
 • Jak korzystałeś z tych usług?
 • Dane lokalizacyjne dotyczące Państwa i/lub Państwa produktu w naszym systemie
 • Zdjęcia, rozmowy, przyjaciele, kontakty i miejsca, które dodałeś i odwiedziłeś.

Biorąc pod uwagę, że zgadzasz się na tę rejestrację, informacje nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim lub innym osobom z zewnątrz. Nadal będziesz mógł korzystać z usługi, nawet jeśli nie zarejestrujesz wyżej wymienionych informacji.

Informacje o urządzeniach

Zbieramy informacje z i o urządzeniach, z których Państwo korzystają w celu świadczenia usług związanych z produktem. My zbieramy:

 • Informacje o używanym sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak model urządzenia, system operacyjny, pamięć urządzenia, unikalne identyfikatory aplikacji, unikalne identyfikatory urządzenia, typ przeglądarki, język, poziom naładowania baterii i strefa czasowa.
 • informacje o czujnikach urządzeń, takich jak przyspieszeniomierze, żyroskopy, kompasy i mikrofony; oraz
 • Informacje o połączeniach z sieciami bezprzewodowymi i komórkowymi, takie jak numer telefonu komórkowego, dostawca usług i siła sygnału.

Informacje o lokalizacji
Podczas korzystania z naszych usług możemy gromadzić informacje o lokalizacji użytkownika, w tym informacje o dokładnej lokalizacji przy użyciu metod obejmujących GPS, sieci bezprzewodowe, wieże telefonii komórkowej, punkty dostępu do sieci Wi-Fi i inne czujniki, takie jak żyroskopy, akcelerometry i kompasy, w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika i optymalizacji usług. Informacje, które są następnie gromadzone są następujące:

 • Lokalizacja
 • Czas lokalizacji

Gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji jest niezbędne do świadczenia usług związanych z produktem.

Ciasteczka

Podobnie jak kilka innych usług online i aplikacji mobilnych, pliki cookie są wykorzystywane do zbierania informacji o działaniach, przeglądarce i urządzeniu. Nie przechowujemy żadnych informacji możliwych do zidentyfikowania za pośrednictwem plików cookie, a informacje o użytkowniku nie mogą być śledzone za Tail itpomocą plików cookie.

Większość przeglądarek jest ustawiona na automatyczną akceptację plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz usunąć lub odrzucić pliki cookie poprzez ustawienia przeglądarki lub urządzenia. Pamiętaj jednak, że usunięcie lub odrzucenie plików cookie może mieć wpływ na dostępność i funkcjonalność naszych usług.

Informacje o logowaniu

Zbieramy również informacje z dziennika podczas korzystania z naszych stron internetowych. Gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji jest niezbędne do świadczenia usług związanych z produktem, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ewentualnego wykrycia błędów w oprogramowaniu.

Informacje te obejmują między innymi:

 • Szczegóły dotyczące sposobu, w jaki korzystałeś z naszych usług.
 • Informacje o urządzeniu, takie jak typ przeglądarki i język.
 • Czasy dostępu
 • Strony, które oglądałeś
 • Adres IP
 • Identyfikatory plików cookie

Możemy również przechowywać niektóre informacje lokalnie na urządzeniu. Na przykład, możemy zapisać informacje takie jak pamięć podręczna, abyś mógł szybciej otworzyć aplikację i uzyskać dostęp do treści.

Jak wykorzystujemy informacje

Informacje te są wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu usług. Informacje te są również wykorzystywane do utrzymywania i zabezpieczania usług.

Zebrane informacje są wykorzystywane między innymi do:

 • Wysyłanie informacji, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na przykład, możemy użyć poczty elektronicznej, aby odpowiedzieć na Twoje pytania do działu obsługi klienta lub aby wysłać Ci ogólne informacje o produktach lub usługach, które są podobne do usług już od nas zakupionych. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji, daj nam znać za pośrednictwem poczty elektronicznej, którą od nas otrzymujesz.
 • Weryfikuj swoją tożsamość i zapobiegaj oszustwom lub innym nieautoryzowanym lub nielegalnym działaniom. Kiedy kupujesz produkt, Twój osobisty numer zostanie zweryfikowany przez autoryzowaną stronę trzecią w przypadku zakupu za pomocą faktur, a karty Visa zostaną zweryfikowane w przypadku handlu przy użyciu kart.

Nie udostępniamy ani nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym osobom bez Twojej zgody.

Jak długo przechowujemy Twoją zawartość – usunięcie

Dane osobowe zebrane w sposób opisany powyżej będą przetwarzane tak długo, jak długo istnieje podstawa i cel przetwarzania danych osobowych. Cel przetwarzania danych osobowych będzie obecny tak długo, jak długo korzystasz z usług. Jeśli nie korzystasz z usług przez okres 12 miesięcy, Twoje dane osobowe zostaną automatycznie usunięte. Następnie należy zarejestrować się ponownie, aby móc korzystać z usług.

Możesz usunąć dane osobowe za pośrednictwem aplikacji lub stron internetowych albo kontaktując się z działem obsługi klienta. Usunięcie danych osobowych, które są wymagane do korzystania z usług, może spowodować, że użytkownik nie będzie mógł dłużej korzystać z usług.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie Państwa zgody, usuniemy te dane, jeżeli Państwo wycofają swoją zgodę.

Kontrola nad informacjami

Abyś mógł sprawdzić swoje dane osobowe, będziesz miał dostęp do następujących narzędzi:

Dostęp do danych osobowych (wgląd) i ich aktualizacji
Masz dostęp do głównych części danych osobowych przetwarzanych o Tobie lub użytkowniku zegara w aplikacji lub na stronie internetowej, gdzie możesz również aktualizować/poprawiać informacje. Informacje, które nie są tam dostępne, można uzyskać kontaktując się z działem obsługi klienta. Chcemy jednak mieć pewność, że zapewniamy dostęp do danych osobowych Tobie i nikomu innemu, kto twierdzi, że jest Tobą i w związku z tym prosimy o zweryfikowanie Twojej tożsamości lub dostarczenie dodatkowych informacji, zanim zezwolimy Ci na dostęp lub aktualizację danych osobowych.

Zmiana dostarczonych informacji
Jeśli zmienisz zdanie na temat naszej stałej możliwości gromadzenia danych z pewnych źródeł, które już zaakceptowałeś, takich jak listy kontaktów lub usługi lokalizacyjne, możesz po prostu zmienić ustawienia swojego urządzenia, jeśli opcje te są dostępne w urządzeniu, z którego pobierane są informacje. Jeśli to zrobisz, oczywiście, niektóre usługi stracą pełną funkcjonalność. Jeśli te opcje nie są dostępne w urządzeniu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

Usuń konto
Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz usunąć swoje konto, można to zrobić na stronie internetowej lub w aplikacji. Następnie wszystkie dane zostaną usunięte. Jeśli nie możesz usunąć swojego konta, skontaktuj się z działem obsługi klienta i poproś o usunięcie konta.

Wykorzystanie podmiotów przetwarzających dane

Przetwarzającymi dane są inne firmy, w szczególności inne firmy, które wykorzystujemy do przetwarzania danych osobowych. Wykorzystujemy następujące procesory danych związane z usługą:

 • Serwer usług internetowych Amazon w Irlandii
 • Zendesk w Stanach Zjednoczonych.
 • United Perfectum w Izraelu
 • Rozliczenie i płatność z Svea Finans AS

Skargi

Jeśli uważasz, że nasze przetwarzanie danych osobowych narusza te zasady lub prawo ochrony prywatności, w tym ustawę o danych osobowych lub politykę prywatności (PKBR), możesz złożyć skargę do Inspektoratu Danych Osobowych (Datatilsynet). Informacje o tym, jak skontaktować się z Inspektoratem Danych, można znaleźć na stronie internetowej Inspektoratu Danych: www.datatilsynet.no.

Zmiany

Jeśli otrzymałeś te informacje w jakikolwiek inny sposób niż nasza strona internetowa, może się zdarzyć, że informacje te zostaną zaktualizowane. Dlatego odwiedź naszą stronę internetową www.tailit.local, aby upewnić się, że otrzymałeś aktualne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Może zaistnieć potrzeba zmiany informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych od czasu do czasu, w tym w wyniku zmian funkcji produktu lub naszych usług, lub w przypadku zmian w ramach prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Jeśli informacje te ulegną zmianie, poinformujemy Cię, czy posiadamy Twoje dane kontaktowe. W przeciwnym razie, zaktualizowane informacje będą zawsze znajdowały się na naszej stronie internetowej, patrz wyżej.