General terms and conditions

Købsbetingelserne med Tail it skal gennemgås og accepteres ved køb.

Bemærk især følgende for forbrugerne:

 • Produktet leveres med din egen applikation ( Tail it app) til smartphones, og vil ikke fungere, medmindre du har en smartphone.
 • Produktet skal have et SIM-kort med forbindelse for at fungere, og alle Tail it produkterne leveres med SIM-kort fra Tele G med Telenor Network.
 • Du har ret til at annullere, hvilket betyder, at du har ret til at fortryde købet uden varsel inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne.
 • Når du bruger Tail it produkter osv., vil personlige oplysninger blive behandlet af både den person, som har oprettet tjenesten, og den person, der bruger produktet. Se mere om hvilke personlige oplysninger der hentes og behandles i privatlivspolitikken.

Almindelige vilkår og betingelser for køb af produkter og tjenester hos Tail it Technologies AS

Nedenstående vilkår gælder for Tail it produkter (benævnt “produkter” nedenfor) og andre tjenester i forbindelse med brugen af produkterne (“tjenester”).

Disse vilkår og betingelser gælder som en aftale mellem dig som kunde og leverandøren, som er Tail it Technologies AS, org. no. 817 870 902, Haakon Magnussons Gate 8, 7041 Trondheim.

1. Oversigt over forbrugervilkår

Nedenstående vilkår kan synes omfattende, så her har du som forbruger (som ikke køber produkter, etc. til erhvervsmæssige formål) en oversigt over de vigtigste begreber:

 • Vilkårene her gælder fra det øjeblik, du har bestilt et produkt, og har modtaget en ordrebekræftelse, se punkt 2.
 • Hvis du vil bruge produkterne, skal du downloade Tail its app på en smartphone og købe et SIM-kort, hvis du ikke har købt et abonnement, se punkt 4,1.
 • Hvis du bemærker fejl i ordren, ordrebekræftelsen, produkter, tjenester eller andet, skal du underrette os (dvs. Tail it ) snarest muligt og senest inden for en rimelig frist, efter du opdager dette [Indtast LINK til adresse], se punkterne 4,2 og 8.
 • Når du køber produkter, kan forsendelsesomkostninger blive tilføjet, og hvis du ikke afhenter de produkter, du bestiller, kan du også være ansvarlig for returneringsomkostninger, se punkt 4,5.
 • Hvis aftalen indebærer, at Tail it vil give kredit, kan Tail it foretage en kreditvurdering af kunden, se punkt 5,4.
 • Installation og brug af Tail its app kan kun ske på den mobiltelefon, som den registrerede bruger bruger. Når du downloader Tail its app, accepterer du de vilkår, der vises her, se punkt 6,2.
 • Hvis tjenesterne eller produkterne bruges i strid mod vilkårene eller bestemmelserne eller andre regler, kan adgangen til tjenesterne afsluttes, og kontraktforholdet opsiges, se punkt 6,5.
 • Du har ret til at annullere, hvilket betyder, at du i henhold til annulleringsloven kan forlade aftalen uden at give en begrundelse inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne. I så fald skal du informere Tail it om dette. Se punkt 9,1.
 • Du kan opsige aftalen med en måneds varsel, se punkt 9,2, men du kan blive opkrævet et gebyr for misligholdelse, se ovenfor.
 • Tail it har ret til at foretage ændringer i tjenester, herunder opsigelse af tjenesten. Ved at ændre eller opsige en tjeneste, kan du blive tilbudt en anden tjeneste, se punkt 10,5.
 • Ved at bruge Tail it produkter og tjenester vil personlige oplysninger blive behandlet af både den bruger, der har oprettet tjenesten og slutbrugeren af produktet. Se mere om hvilke personlige oplysninger Tail it indsamler, og behandler i vores privatlivspolitik.

2. Aftale og vilkår

Tail it sælger produkter, der kan bruges til at kommunikere med eller til at spore dit barn eller kæledyr.

Tail it tilbyder også tjenester via en applikation og via vores hjemmeside, hvor du får et komplet overblik over, hvor dit barn eller kæledyr er.

Når du køber vores produkter, gælder købsbetingelserne i punkt 4. Når du bruger vores tjenester, vil servicevilkårene i afsnit 6 gælde. De øvrige generelle vilkår og betingelser gælder, uanset hvilket produkt eller hvilken tjeneste du har købt, eller bruger.

Når du har bestilt et produkt, vil du modtage en skriftlig bekræftelse på din ordre fra Tail it (“Ordrebekræftelse”). Når du har modtaget ordrebekræftelsen, anses aftalen for at være indgået, og du er derfor forpligtet til at overholde vilkår og betingelser og betale
det beløb, som er angivet i aftalen.

Aftalen mellem dig og Tail it (“aftalen”) består af følgende:

 • Disse vilkår for køb af produkter og tjenester,
 • Vores privatlivspolitik,
 • Ordrebekræftelsen,
 • De vilkår, der følger download af Tail it appen, som du kan se her,
 • Andre skriftlige vilkår, som er anført i forhandlingen mellem kunden og Tail it .

Ved at bruge tjenesterne er du også underlagt vilkårene i eventuelle aftaler med tredjeparter, såsom din mobiludbyder og App Store/Google Play.

Følgende termer og udtryk bruges i disse vilkår og betingelser:

Forbruger er den, der køber produkter eller på anden måde til personlig brug eller på anden måde, som ikke er en del af forretningsaktivitet.

Værgen er den, der er ansvarlig for en slutbruger, der er et barn, og har et særligt ansvar for barnets sikkerhed.

Slutbruger er den, der bruger et Tail it Produkt.

3. Kundens pligt til videregivelse ved indgåelse af aftalen

Ved indgåelse af aftalen skal fysiske personer (forbrugerkunder) indtaste deres navn, fødselsnummer (muligvis kun fødselsdato, hvis der ikke er tildelt noget fødselsnummer), bopælsadresse og fakturaadresse, hvis sidstnævnte ikke er identisk med bopælsadresse.

Juridiske personer (erhvervskunder) skal indtaste deres navn, postadresse og fakturaadresse, hvis sidstnævnte ikke er identisk med postadressen, samt organisationsnummer og kontaktperson. Hvis det er muligt, skal der angives en eller flere elektroniske kontaktadresser, såsom telefonnummer, e-mail-adresse osv., som kan bruges til forespørgsler fra Tail it . Derudover vil Tail it være i stand til at bruge tildelte telefonnummer og e-mail-adresse som den elektroniske kontaktadresse.

Hvis andre end kunden selv er en regelmæssig bruger af tjenesterne, er kunden forpligtet til at give oplysninger om korrekte brugeroplysninger såsom navn, fødselsdato og adresse.

For at Tail it kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen skal kunden snarest muligt rapportere adresseændring og andre ændringer, der påvirker kundeforholdet med Tail it .

Kunden er forpligtet til at informere alle brugere, der har fået adgang til tjenesterne om, at oplysninger om brugen af tjenesterne kan leveres fra Tail it til kunden.

4. Købsbetingelser

4,1 oplysninger om produkterne
Produkterne vil blive brugt sammen med nedenstående tjenester, især Tail it applikationen og et SIM-kort. For at kunne bruge produkterne som tilsigtet skal du muligvis downloade Tail its app på en smartphone og købe et SIM-kort, hvis du ikke har købt et abonnement. Hvis du ikke har en
smartphone eller SIM-kort, vil du ikke være i stand til at bruge produkterne på den måde, de er beregnet til.

4,2 fejl i ordrebekræftelsen
Hvis du finder en fejl i ordrebekræftelsen, skal du informere Tail it om dette, hvis du er en forbrugerkunde, kan du bruge det i overensstemmelse med punkt 8. Tail it vil derefter hjælpe dig med at rette eventuelle fejl.

4,3 levering af produktet
Når du har købt produktet via vores hjemmeside, vil produktet blive leveret til dig på den måde, der er angivet i ordrebekræftelsen. Normal leveringstid for produkter er 3-5 dage efter, du har modtaget ordrebekræftelsen.

Hvis Tail it ikke har den korrekte adresse, eller forsendelsen af andre årsager returneres, vil Tail it ikke være i stand til at opfylde sin forpligtelse i henhold til aftalen. Dette kan resultere i, at aftalen afsluttes i overensstemmelse med punkt 9,3.

4,4 sikkerhed ved brug af produkter
Tail it produkterne er beregnede til brug som sporingsenhed. Bemærk, at Tail it ikke kan garantere, at vores produkter er fejlfri, og det kan betyde, at sporingsfunktionen muligvis ikke fungerer. Det er derfor vigtigt, at du ikke udelukkende stoler på Tail its produkt, men også har andre forholdsregler som at vide,
hvor brugeren af produktet er. Børn, der er slutbrugere og værger, skal altid have gode forholdsregler, selv når de bruger produktet eller tjenesten.

4,5 priser og gebyrer
Produktets pris fremgår af ordrebekræftelsen.

Alle køb af produkter omfatter et forsendelsesgebyr, hvis det skal sendes hjem til en bestemt adresse.
Forsendelsesomkostningerne er fastsat til NOK 99, så længe den samlede pris for købet er mindre end 2.000 NOK. Hvis
det samlede beløb overstiger kr 2.000, vil der ikke være yderligere forsendelsesomkostninger.

Hvis produkter købt gennem www. Tail itnorge.no ikke indsamles inden for tidsfristen, og du
ellers handler helt passivt, vil Tail it være berettiget til at annullere købet. Tail it vil også
have ret til at sende dig en faktura svarende til forsendelsesomkostningerne, herunder returnering af produktet.

5. service vilkår

5,1 oplysninger om vores tjenester
De tjenester, der leveres af Tail it i henhold til aftalen, er følgende:

 • Adgang til og brug af applikationen Tail it app
 • Regelmæssige systemopdateringer til produkterne
 • Adgang til vores hjemmeside

Disse tjenester er inkluderet som en del af købet af produktet.

5,2 brug af tjenesterne og Tail its app
Tjenesterne må kun bruges af kunden til de formål, der er beregnet til tjenesterne, som er at kommunikere med og overvåge slutbrugerne. I tilfælde, hvor slutbrugeren er et barn, er det kun værgen eller en person, der er autoriseret af værgen, som kan oprette en brugerprofil og bruge tjenesterne. Det er ikke tilladt at overvåge, kopiere eller indsamle oplysninger fra tjenesterne ud over, hvad der er en del af den normale brug af tjenesterne.

For at kunne bruge tjenesterne, giver en af barnets værger eller en værge tilladelse til at:

 • Downloade Tail it appen fra AppStore eller Google Play og installere Tail it -appen på sin mobiltelefon, og
 • Registrere en bruger på Tail its app

Installation og brug af Tail its app kan kun ske på den mobiltelefon, som den registrerede bruger bruger. Ved at downloade Tail its app accepterer du de vilkår, der vises her.

Alle oplysninger, der registreres, skal være korrekte og vedrøre den person, der registrerer sig, og ingen aliasser eller andre midler til at skjule identiteten kan anvendes. Brugeren er eneansvarlig for sikkerheden af adgangskoden, og vil være eneansvarlig for brug eller autoriseret brug med brugernavnet. Hvis du har mistanke om uautoriseret brug af dit brugernavn, skal din adgangskode ændres og/eller Tail it skal straks kontaktes.

Det er ikke tilladt at træffe foranstaltninger, der bevirker, at tjenesteydelserne opsiges helt eller delvist som følge af overbelastning, eller ved at give Tail its platforme en unødvendig høj belastning.

Tail it er den eksklusive ejer eller autoriserede licensgiver af Tail its app, herunder tekst, software, grafik, design og alle varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Tail it giver brugeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig, begrænset licens til at bruge Tail its app udelukkende på mobiltelefoner, som den person, der downloader appen, ejer eller er ansvarlig for.

5,3 brug af Tail Its hjemmesider og platform
Følgende regler gælder for brugen af hjemmesiden og platformen:

Al tekst og alle billeder og andre medier, der bruges på webstedet, er ophavsretligt beskyttet af deres respektive licenstagere, og må under ingen omstændigheder anvendes uden skriftlig tilladelse.

Det er ikke tilladt at overvåge, kopiere eller indsamle oplysninger fra vores platforme ved brug af “spiders”, “robotter” eller “scrapers” automatisk eller manuelt uden skriftlig tilladelse.

Det er ikke tilladt at forsøge at “hacke” eller teste sikkerheden eller konfigurationen af vores platforme.

Det er ikke tilladt at give adgang til Tail its platforme gennem andre websteder eller platforme, herunder, men ikke begrænset til, såkaldte “proxy”-løsninger.

Der kan være afbrydelser i funktionaliteten af platformen, hvilket betyder, at hele eller en del af vores service er utilgængelig til tider. Dette kan skyldes opdateringer eller teknisk vedligeholdelse. Alle vores platforme kan indeholde links til andre websites, der ikke ejes af Tail it . Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af disse sider.

5,4 beskyttelse af sikkerhed og adgangskode
Bruger og kunde skal sikre, at udstyr, personlige kort og adgangskoder, der anvendes til adgang til tjenesterne, beskyttes og lagres, og anvendes på en sådan måde, at uautoriserede personer ikke kan få adgang til dem.

Brugeren skal træffe alle rimelige forholdsregler for at begrænse risikoen for, at uautoriserede personer kan misbruge eller på anden måde få uautoriseret adgang til produktet eller tjenesterne.

Der skal bruges personlige adgangskoder såsom skærmlås-koder eller adgangskoder, hvis denne funktion er tilgængelig.

Kendskab til eller mistanke om, at produkter, mobiltelefoner, personlige kort og koder mistes eller erhverves af uautoriserede personer, skal omgående underrettes til Tail it for at forhindre misbrug af tjenesterne. Tail it vil straks blokere berørte tjenester.

Brugere, der finder, at de har adgang til oplysninger, der ikke vedrører deres bruger eller slutbruger, er forpligtet til at indberette supportafdelingen, på [email protected] eller + 47 90430000

5,5 suspension for ulovlig brug
Hvis tjenesterne eller produkterne bruges i strid med disse vilkår eller misbruges i strid med love eller bestemmelser, har Tail it ret til at blokere adgangen til tjenesterne og opsige aftalen med den registrerede bruger af tjenesterne.

I dette tilfælde, vil Tail it sende en meddelelse om udelukkelse til brugeren, hvis det er muligt. Brugeren får mulighed for at kommentere relationen og korrigere årsagen til eksklusion. Anmeldelsen skal angive årsagen og fastsætte en frist for berigtigelse af forholdet. Hvis tidsfristen overskrides, forholdet korrigeres eller gentages, vil Tail it ikke være berettiget til at opsige aftalen.

I nødsituationer, som beskrevet i afsnit 6,6, vil Tail it være berettiget til at udelukke brugeren straks uden at underrette brugeren.

Når betingelserne for udelukkelse af en tjenesteydelse er opfyldt, kan Tail it lukke alle tjenester, hvis kunden har flere kunderelationer.

5,6 brugsrestriktioner og ændringer af netværk og tjenester
I nødsituationer, herunder i forbindelse med:

 • alvorlige trusler mod liv eller helbred, miljø eller sikkerhed,
 • hvor det er nødvendigt for sikkerheden eller funktionaliteten i netværket, eller
 • af vigtige sociale grunde eller til beskyttelse af tredjepart,

Tail it har ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger, selv om det indebærer begrænset brug af tjenesterne eller produkterne.

Tail it har også ret til at træffe foranstaltninger, der kan føre til aflysninger, afbrydelser eller ændringer af netværket eller tjenesteydelsen(-erne), hvis det skønnes nødvendigt af tekniske, sikkerhedsmæssige eller driftsmæssige årsager, eller som følge af regeringens beslutninger eller andre lovgivningsmæssige betingelser.

Hvis kundens forbindelse til netværket er blevet lukket ned, vil kunden blive informeret så hurtigt som muligt. Tail it er ikke ansvarlig for omkostninger, tab eller ulemper, som kunden eller slutbrugeren måtte pådrage sig som følge af sådanne foranstaltninger.

5,7 garantier for tjenesteydelserne
Der kan være interferens med platformens funktionalitet, hvilket betyder, at alle eller en del af tjenesterne ikke er tilgængelige i perioder. Dette kan være resultatet af begivenheder både i og uden for Tail its kontrol, herunder, men ikke begrænset til, opdateringer eller teknisk vedligeholdelse.

Tail it kan ikke garantere, at leveringen af tjenesterne er fejlfri,  og påtager sig derfor ikke ansvar for omkostninger, tab eller ulemper, som kunden eller slutbrugeren måtte pådrage sig som følge af sådanne forstyrrelser.

6. betaling

6,1 kundens ansvar for betaling og ansvar i tilfælde af tyveri
Den person, der er registreret som kunde, er ansvarlig for betalingen af de produkter og tjenester, som Tail it leverer i henhold til aftalen.

Hvis kunden har givet en anden adgang til sin telefon/terminal eller andet udstyr, er kunden ansvarlig for deres brug.

Kunder må ikke betale for uautoriserede folks brug af tjenesten, hvis de har fået adgang til telefonen/terminalen eller udstyret uden kundens deltagelse, undtagen hvad som følger i nedenstående bestemmelser:

 • Kunden er ansvarlig for op til NOK 1.200 for den uautoriserede persons uautoriserede brug inden anmeldelsestidspunktet.
 • Hvis kunden har udvist grov uagtsomhed, er forbrugerkunden stadig ansvarlig for op til NOK 12.000 før anmeldelsestidspunktet.
 • Hvis kunden har forladt eller har undladt at rapportere uden unødig forsinkelse efter tab af udstyr, personlige kort eller koder, er ansvar ubegrænset.

Tail it er ansvarlig for brugen af tjenesten, der finder sted, efter at kunden har informeret Tail it om, at uautoriserede personer har adgang til telefonen/terminalen, medmindre kunden har handlet svigagtigt (dvs. ikke rimeligt).

I tilfælde af falsk ordre eller ID-tyveri er navnet eller ID’ET på den person, der er blevet misbrugt, ikke ansvarlig over for Tail it . Falsk ordre eller ID-tyveri betyder, at en person på svigagtig basis har indgået en aftale med Tail it i en andens navn. Fritagelse for ansvar kræver, at
kunden er i stand til at dokumentere inden for en rimelig tid, at forholdet er blevet rapporteret til politiet. Ved berettiget mistanke om svig eller svig fra kunden vil Tail it rapportere forholdet.

6,2 udelukkelse på grund af betalingsstandard
I tilfælde af betalingsmisligholdelse, vil Tail it sende meddelelser i overensstemmelse med gældende lovgivning og opkræve betaling fra kunden med forsinkede gebyrer ogforsinkelsesrenter. Hvis kunden ikke har betalt inden for den fastsatte frist, kan Tail it afslutte yderligere brug af Tail its tjenester og produkter. I tilfælde af betalingsmisligholdelse kan eventuelle udestående krav anses for at være forfaldne. Hvis kunden har en fælles faktura for levering af flere tjenester, produkter, og ikke betaler udestående krav, vil udelukkelse normalt dække alle kunderelationer, medmindre kunden meddeler Tail it, at manglende betaling vedrører levering af en bestemt tjenesteydelse.

6,3 kortoplysninger
Håndteringen af kortoplysninger udføres af vores partner Svea Finans. Alle transaktioner på Svea finans er krypteret med den højest mulige sikkerhed og, Tail it vil ikke have adgang til dine kortoplysninger.

På købstidspunktet gemmes dit kort, medmindre andet er angivet. Dette gør dit næste køb lettere, fordi du ikke behøver at have kortet på dig, når du handler. Opbevaringen er tidsbegrænset, og styres af Svea finans – ingen medarbejdere i Tail it har adgang til oplysningerne. Aftalen godkendes, når du gennemfører købet.

6,4 fakturabetaling
Kunder med et norsk personnummer kan også vælge at betale med fakturaer gennem vores partner Svea Finans. Kunden indvilliger i, at Tail it afsender de indsendte personoplysninger krypteret til Svea finans til godkendelse, og at Svea finans foretager en kreditkontrol, før betalingen passerer. Hvis kreditkontrollen ikke er godkendt, vil købet ikke gå igennem.

Personoplysninger håndteres i overensstemmelse med norsk lovgivning. Svea finans bruger personlige oplysninger til at foretage kundeanalyse, identifikation, kreditkontrol og markedsføring. Det personlige identifikationsnummer bruges som kundenummer ved kontakt med kundeservice.

Det mindste beløb, der kan udbetales til Svea finans, er 500 NOK. Den årlige rentesats er 21%. Etableringsgebyret er 295 NOK. Etableringsgebyret for 4 måneder er NOK 395.

6,5 klager over fakturaer
Hvis du mener, at fakturaen er forkert, skal du indgive en klage til Tail it inden udløbet af betalingsfristen eller, hvis dette ikke er muligt, inden for en rimelig frist. Så længe klagen behandles af Tail it , er den omtvistede del af fakturaen ikke forfalden til betaling.

7. Tail its ansvar og begrænsning af ansvar

7,1 manglende dele eller ukorrekt levering af produktet
Hvis du oplever manglende dele eller ukorrekt levering af produktet, bedes du kontakte Tail its kundeservice på support @tailit. local eller + 47 90430000 inden for en rimelig tid efter, at du opdager manglende eller forkerte elementer. Tail it vil i så fald være i stand til at tilbyde berigtigelse eller udskiftning, hvis det konstateres, at der er en manglende levering eller manglende levering i overensstemmelse med loven.

Hvis du er forbrugerkunde, kan du angive fejl eller mangler ved leveringen i overensstemmelse med det, der er angivet i loven om forbrugerkøb. Hvis du ikke informerer om en defekt i produktet inden for 2 måneder efter at have bemærket fejlen, vil du ikke være i stand til at erklære det.

7,2 udskiftning
I forhold til forbrugerkunder er Tail it ansvarlig for direkte tab på grund af defekter i produkter eller tjenesten. Dette gælder dog ikke, hvis Tail it beviser, at manglen skyldes omstændigheder uden for deres kontrol, og som Tail it ikke med rimelighed kunne forventes at have undgået eller overvundet følgerne af.

Til erhvervskunder er Tail it kun ansvarlig for direkte tab som følge af uagtsomhed fra Tail its side. Ved direkte tab forstås eventuelle nødvendige og dokumenterede ekstra omkostninger, som kunden har pådraget sig som følge af defekten.

Tail it accepterer intet ansvar for tab eller beskadigelse af tredjeparter forårsaget af kundens eller slutbrugerens brug af tjenesterne eller produktet.

Tail it er ikke på nogen måde ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler, medmindre tabet skyldes grov uagtsomhed eller hensigt fra Tail its side. Dette gælder både for forbrugerkunder og erhvervskunder. Indirekte tab omfatter tab af fortjeneste eller goodwill, tab som følge af reduceret eller ophørt produktion eller salg, tab som følge af, at tjenesten ikke er i stand til at blive udnyttet som beregnet, tabt fortjeneste som følge af en kontrakt med en tredjepart, der ikke er opfyldt, samt på grund af korrupte eller forringede data.

Tail its samlede ansvar er begrænset til NOK 50.000 for hver sag, medmindre tabet skyldes grov uagtsomhed eller forsømmelse fra Tail it .

Tail it er ikke ansvarlig for tab, der kan spores tilbage til nogen omstændigheder eller handlinger forårsaget af en kunde eller tredjepart, herunder eventuelle tab som følge af kundens installation og brug af software eller kundens tilslutning af sit eget udstyr til Tail its netværk. Det samme gælder, hvis kundens brug af udstyr og software ikke er tilpasset til Tail its tjenester eller produkter.

8. fortrydelsesret, opsigelse eller annullering

8,1 fortrydelsesret
Dette punkt 9,1 gælder kun, hvis du er forbruger.

Hvis du køber et produkt hos Tail it , kan du fortryde aftalen uden at angive en årsag inden for 14 dage efter modtagelsen af varen. I så fald skal du informere Tail it om dette.

Tail it vil refundere beløbet på produktet, når Tail it har modtaget produktet, eller når du kan dokumentere, at produktet er blevet returneret. Du er ansvarlig for at betale de direkte omkostninger i forbindelse med returnering af produktet.

Tail it kan kræve, at du erstatter værdinedsættelsen på grund af din eller slutbrugerens behandling af de produkter, der ikke har været nødvendige for at bestemme varernes art, egenskaber og funktion.

8,2 opsigelse
Du kan opsige aftalen med en måneds varsel. Opsigelsesperioden regnes fra den første dag i den følgende måned efter opsigelsen. Du afslutter aftalen ved at sende en skriftlig e-mail til Tail it enten via vores hjemmeside eller på [email protected]

8,3 annullering
Hvis Tail it i væsentlig grad har overtrådt aftalen, har du ret til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Du annullerer aftalen ved at sende en skriftlig e-mail til Tail it enten via vores hjemmeside eller på [email protected]

Tail it kan med øjeblikkelig virkning opsige aftalen på grund af en betydelig misligholdelse fra kundens side, hvis den ikke berigtiges inden for en bestemt frist. Før Tail it annullerer aftalen, underretter Tail it , hvis det er muligt, kunden skriftligt. Meddelelsen skal angive grundene til annulleringen og fastsætte en frist for berigtigelse af forholdet.

9. andre bestemmelser

9,1 overførsel
Kunden kan overføre det kontraktmæssige forhold til andre, der opfylder Tail it kundens krav, medmindre andet er fastsat i norsk lovgivning.

9,2 beskyttelse af personlige oplysninger
Ved at bruge Tail it produkter og tjenester vil personlige oplysninger blive behandlet fra både den person, der har oprettet tjenesten til brug, og den endelige bruger af produktet.

For mere information om hvilke personlige oplysninger vi indsamler og behandler, henvises til vores privatlivspolitik, som kan læses i sidefoden.

9,3 tavshedspligt
Tail it og deres medarbejdere har i henhold til loven om elektronisk kommunikation § 2-9 tavshedspligt vedrørende oplysninger om brugen af tjenesterne og meddelelsens indhold.

Tail it kan ikke desto mindre videregive sådanne oplysninger til retten, politiet, anklagere eller andre, der i overensstemmelse med loven, kan kræve det.

9,4 indsendte ideer
Tail it forbeholder sig ret til frit at anvende indkomne forslag (f. eks. produktforslag, platformsudvikling, nye tjenester osv.) eller noget, som kommunikeres til Tail it , medmindre andet aftales mellem afsenderen og Tail it .

9,5 ændring i priser og vilkår
Tail it har ret til at foretage ændringer i tjenester og abonnementer. For eksempel har Tail it ret til at foretage følgende ændringer:

 • Opdatere og justere vilkårene, tjenesten eller abonnementet;
 • Opad-eller nedadgående priser
 • Stoppe med at tilbyde tjenesten eller abonnementet, eller nogen af disse;
 • Vælge en ny udbyder af telefontjenester og dermed flytte eksisterende abonnement til den nye udbyder.
 • Ændre tjenesten som følge af lovkrav, sikkerhed eller branchekrav og ændringer.
  Det kan være nødvendigt for Tail it for at foretage ændringer som nævnt ovenfor, hvor:
 • Vores produkter, herunder tjenesterne og abonnementet, udvikler sig over tid for at tilbyde nogle nye produkter, og andre ikke længere er kommercielle;
 • Der er krav fra myndighederne, eller lovgivningsmæssige ændringer forekommer;
 • Det er nødvendigt i overensstemmelse med betingelserne for vores nye eller eksisterende leverandører;
 • Vi vil forbedre vores kunders brugeroplevelse af tjenesterne eller abonnementet.

Ændringer i eller opsigelse af en tjeneste kan træde i kraft en måned efter, at meddelelsen er sendt til slutbrugeren. Derefter vil kunden blive tilbudt en anden tjeneste. Dette gælder også, når du flytter til en adresse, hvor infrastrukturen ikke kan levere den samme tjeneste eller det samme abonnement, som kunden havde på den forrige adresse. Hvis kunden ikke ønsker den nye tjeneste, anses kontraktforholdet for at være ophørt. I dette tilfælde vil kunden modtage en refusion på det samlede betalte beløb.

Tail it kan også foretage ændringer i priser og vilkår. I så fald underretter Tail it kunden om eventuelle ændringer, der skal foretages, og senest en måned inden ændringen træder i kraft. Tail it vil dog ikke være i stand til at ændre priser i bindingstiden i et abonnement.

Ved at ændre vilkårene i aftalen kan kunden opsige aftalen uden ekstra omkostninger med virkning fra datoen for ændringen.

10. tvister

Denne aftale er underlagt norsk lov.

Tvister mellem kunden og Tail it skal forsøges løst med en gensidig aftale.

Hvis dette ikke kan gøres, kan hver af parterne indbringe tvisten for de almindelige domstole. I henhold til § 4-4 i tvistbilæggelses loven kan begge parter anlægge sag mod sagsøgtes jurisdiktion.

Hvis kunden er en forbruger, kan Tail it sagsøge kunden, hvor kunden har sin faste adresse. Hvis det er kunden, der sagsøger Tail it , kan dette enten ske i Tail its jurisdiktion (Trondheim), eller hvor kunden har sin faste adresse med forbehold for kundens præference (Se afsnit 4-5, første afsnit, § 7 i tvistbilæggelses loven).

Hvis kunden er en erhvervskunde, altså ikke en forbruger, skal en retssag mod Tail it bringes til Tail its jurisdiktion (Trondheim).

Forbrugere og virksomheder med højst 10 fuldtidsstillinger har også mulighed for at appellere til Tail its beslutning om fakturaer og manglende levering og kvaliteten af de leverede tjenester til Brugerkommunikationsnævnet for elektronisk kommunikation (Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon “BKN”). Kunden kan ikke sende en klage til BKN, før de har modtaget en skriftlig afvisning fra Tail it .