Generelle vilkår og betingelser

Vilkårene for kjøpet med Tail it må gjennomgås og aksepteres før kjøp.

Vær spesielt oppmerksom på følgende for forbrukerne:

 • Produktet leveres med en egen app ( Tail it app) for smarttelefoner og vil ikke fungere med mindre du har en smarttelefon.
 • Produktet må ha et SIM-kort med signal for å fungere, og alle Tail it produkter leveres med SIM-kort fra Tail it med Telenor-nettverk.
 • Du har rett til å kansellere, noe som betyr at du har rett til å trekke deg fra kjøpet uten varsel innen 14 dager etter mottak av varene.
 • Når du bruker Tail it produkter, etc., vil personlig informasjon bli behandlet av både den personen som har satt opp tjenesten og personen som bruker produktet. Se mer om hvilke personopplysninger som hentes og behandles i retningslinjene for personvern.

Generelle vilkår og betingelser for kjøp av produkter og tjenester fra Tail it Technologies AS

Vilkårene nedenfor gjelder for Tail it produkter (referert til som “produkter” nedenfor), og andre tjenester knyttet til bruk av produktene (“tjenester”).

Disse vilkårene og betingelsene gjelder som en avtale mellom deg som kunde og leverandør, som er Tail it Technologies AS, org. no. 817 870 902, Julianus Holms Veg 34, 7041 Trondheim

1. oversikt over forbruker vilkår

Begrepene nedenfor kan virke omfattende, så her har du som forbruker (som ikke kjøper produkter, etc. i forretningsøyemed) en oversikt over de viktigste vilkårene:

 • Vilkårene her gjelder fra det øyeblikket du har bestilt et produkt og har mottatt en ordrebekreftelse, se punkt 2.
 • Hvis du vil bruke produktene, må du laste ned Tail it appen på en smarttelefon og kjøpe et SIM-kort hvis du ikke har kjøpt et abonnement, se element 4,1.
 • Hvis du oppdager feil i bestillingen, bestillingsbekreftelsen, produkter, tjenester eller på annen måte, må du varsle oss (dvs. Tail it) så snart som mulig og senest innen rimelig tid etter at du oppdager dette [Skriv inn LINK til adresse], se elementer 4,2 og 8.
 • Når du kjøper produkter, kan fraktkostnadene bli lagt til, og hvis du ikke plukker opp produktene du bestiller, kan du også være ansvarlig for returkostnader, se punkt 4,5.
 • Hvis avtalen innebærer at Tail it vil gi kreditt, Tail it kan foreta en kredittvurdering av kunden, se punkt 5,4.
 • Installasjon og bruk av Tail it app kan bare skje på mobiltelefonen som den registrerte brukeren bruker. Når du laster ned Tail it app, godtar du vilkårene som vises der, se element 6,2.
 • Hvis tjenestene eller produktene brukes i strid med vilkårene eller forskriftene eller andre regler, kan tilgangen til tjenestene avsluttes og kontraktsforholdet avsluttes, se punkt 6,5.
 • Du har rett til å kansellere, noe som betyr at under avbestillings loven kan du forlate avtalen uten å oppgi en grunn innen 14 dager etter mottak av varene. I dette tilfellet må du informere Tail it om dette. Se artikkel 9,1.
 • Du kan si opp avtalen med en måneds varsel, se artikkel 9,2, men du kan pådra deg et brudd gebyr, se ovenfor.
 • Tail it har rett til å gjøre endringer i tjenestene, inkludert oppsigelse av tjenesten. Ved å endre eller avslutte en tjeneste, kan du bli tilbudt en annen tjeneste, se artikkel 10,5.
 • Ved hjelp av Tail it produkter, og tjenestene, vil personlig informasjon bli behandlet av både brukeren som har satt opp tjenesten og sluttbrukeren av produktet. Se mer om hvilke personlige opplysninger Tail it samler inn og prosesser i våre retningslinjer for personvern.

2. avtale og vilkår

Tail it selger produkter som kan brukes å kommunisere med eller å spore ditt barn eller kjæledyr.

Tail it likeledes tilbyder tjenestene igjennom en søknad og via våre website der hvor du bli en fullstendig oversikt av der hvor din barn eller pet er.

Når du kjøper produktene våre, gjelder vilkårene for kjøp i punkt 4. Når du bruker tjenestene våre, vil vilkårene for bruk i avsnitt 6 gjelde. De andre generelle vilkårene og betingelsene gjelder uansett hvilket produkt eller hvilken tjeneste du har kjøpt eller brukt.

Etter at du har bestilt et produkt, vil du motta en skriftlig bekreftelse på bestillingen fra Tail it (“Ordrebekreftelse”). Når du har mottatt ordrebekreftelsen, vil avtalen anses å ha blitt inngått, og du må derfor overholde vilkårene og betingelsene og betale
beløpet som er oppgitt i avtalen.

Avtalen mellom deg og Tail it (“avtalen”) består av følgende:

 • Disse vilkårene for kjøp av produkter og tjenester,
 • Våre retningslinjer for personvern
 • Ordren bekreftelse,
 • Vilkårene som følger nedlastingen av Tail it app program som du kan se her
 • Eventuelle andre skriftlige vilkår som angitt i forhandlingene mellom kunden og Tail it.

Ved å bruke tjenestene, er du også underlagt vilkårene i alle avtaler med tredjeparter, for eksempel mobiloperatøren din og app store/Google Play.

Følgende termer og uttrykk brukes i disse vilkår og betingelser:

Forbruker er den som kjøper produkter eller på annen måte for personlig bruk eller på annen måte som ikke er en del av forretningsvirksomhet.

Vokteren er den som er ansvarlig for en sluttbruker som er et barn og har spesielt ansvar for barnets sikkerhet.

Sluttbruker er det som bruker et Tail it produkt.

3. kundens opplysningsplikt ved inngåelse av avtalen

Ved inngåelse av avtalen, fysiske personer (forbruker kunder) må oppgi sitt navn, fødselsnummer (muligens bare fødselsdato, hvis ingen fødselsnummer er tildelt), bostedsadresse og fakturaadresse, hvis sistnevnte ikke er identisk med bolig Adresse.

Juridiske personer (bedriftskunder) må oppgi navn, postadresse og fakturaadresse hvis sistnevnte ikke er identisk med postadressen, i tillegg til organisasjonsnummer og kontaktperson. Hvis mulig, en eller flere elektroniske kontaktadresser må oppgis, for eksempel telefonnummer, e-postadresse, etc., som kan brukes til henvendelser fra Tail it. I tillegg Tail it vil være i stand til å bruke tildelt telefonnummer og e-postadresse som elektronisk kontaktadresse.

Skulle andre enn kunden selv være en vanlig bruker av tjenestene, er kunden forpliktet til å gi informasjon om korrekt bruker informasjon som navn, fødselsdato og adresse.

For å Tail it å være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal kunden, så snart som mulig, rapportere endring av adresse og andre endringer som påvirker kundeforholdet med Tail it.

Kunden er forpliktet til å informere alle brukere som har fått tilgang til tjenestene, om at informasjon om bruken av tjenestene kan leveres fra Tail it til kunden.

4. Kjøpsbetingelser

4,1 detaljer om produktene
Produktene vil bli brukt med tjenestene som er listet opp nedenfor, spesielt Tail it app-programmet og et SIM-kort. For å kunne bruke produktene som tiltenkt, må du kanskje laste ned Tail it app på en smarttelefon og kjøpe et SIM-kort hvis du ikke har kjøpt et abonnement. Hvis du ikke har en
smarttelefon eller SIM-kort, vil du ikke kunne bruke produktene på den måten de er tiltenkt.

4,2 feil i ordrebekreftelse
Hvis du finner en feil i ordrebekreftelsen, må du informere Tail it av dette umiddelbart, hvis du er en forbruker kunde, kan du bruke den i samsvar med punkt 8. Tail it ville så hjelpe du å korrektere alle feilene.

4,3 levering av produktet
Når du har kjøpt produktet gjennom nettstedet vårt, vil produktet bli levert til deg på den måten som er angitt i ordrebekreftelsen. Normal leveringstid for produkter er 3-5 dager etter at du mottok ordrebekreftelsen.

Hvis Tail it ikke har riktig adresse eller forsendelsen av andre grunner er returnert, Tail it vil ikke være i stand til å oppfylle sin forpliktelse i henhold til avtalen. Dette kan føre til at avtalen avsluttes i henhold til artikkel 9,3.

4,4 sikkerhet ved bruk av produkter
Tail it produktet er beregnet for bruk som en Tracking-enhet. Merk at tail det ikke kan garantere at våre produkter er feilfri, og dette kan bety at sporing funksjonen kan mislykkes i å fungere. Det er derfor viktig at du ikke stole utelukkende på Tail it produkt, men også ha andre forholdsregler som å vite
hvor brukeren av produktet er. Barn som er sluttbrukere og foresatte må alltid ha gode sikkerhetsordninger, selv når de bruker produktet eller tjenesten.

4,5 priser og avgifter
Prisen på produktet er oppgitt i ordrebekreftelsen.

Alle kjøp av produkter inkluderer et frakt gebyr hvis det skal sendes hjem til en bestemt adresse.
Fraktkostnadene er satt til 99 KRONER så lenge den totale prisen for kjøpet er mindre enn NOK 2 000. Hvis
det totale beløpet overstiger kr 2 000, vil det ikke være noen ekstra frakt kostnader.

Hvis produkter som er kjøpt gjennom www. tail-itnorge.no, ikke samles innen fristen, og du
ellers opptrer helt passive, tail det vil være berettiget til å kansellere kjøpet. Tail it vil også
har rett til å sende deg en faktura som beløper seg til fraktkostnaden, inkludert retur av produktet.

5. vilkår for bruk

5,1 detaljer om våre tjenester
Tjenestene som tilbys av Tail it i avtalen er som følger:

 • Tilgang til og bruk av Tail it appen
 • Regelmessige systemoppdateringer til produktene
 • Tilgang til vårt nettsted

Disse tjenestene er inkludert som en del av kjøpet av produktet.

5,2 bruk av tjenestene og Tail it app
Tjenestene kan bare brukes av kunden til formålene som er beregnet for tjenestene, det vil si å kommunisere med og overvåke sluttbrukere. I tilfeller der sluttbrukeren er et barn, er det bare vokteren eller noen som er autorisert av Vokteren som kan opprette en brukerprofil og bruke tjenestene. Det er ikke tillatt å overvåke, kopiere eller samle inn informasjon fra tjenestene utover det som er en del av den normale bruken av tjenestene.

For å kunne bruke tjenestene, må en av barnets foresatte eller verge gi tillatelse til må:

 • Last ned Tail it appen fra AppStore eller Google Play på mobiltelefonen, og
 • Registrer en bruker i Tail it appen

Installasjon og bruk av Tail it appen kan bare skje på mobiltelefonen som den registrerte brukeren bruker. Ved å laste ned Tail it appen godtar du vilkårene som vises der.

All informasjon som er registrert må være riktig og kun være relevant for personen som registrerer, og aliaser eller andre former for å skjule identiteten kan ikke brukes. Brukeren er selv ansvarlig for sikkerheten til passordet og vil være alene ansvarlig for bruk eller autorisert bruk med brukernavnet. Hvis du mistenker uautorisert bruk av ditt brukernavn, må passordet ditt endres og/eller Tail it bør kontaktes umiddelbart.

Det er ikke tillatt å iverksette tiltak som fører til at tjenester avbrytes, helt eller delvis, som følge av overbelastning, eller ved å gi Tail it plattformer en unødvendig høy belastning.

Tail it er den eksklusive eier eller autorisert lisensgiver av tail it app, inkludert tekst, programvare, grafikk, design og alle varemerker og andre immaterielle rettigheter. Tail it gir brukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, kan ikke overføres, begrenset lisens til å bruke Tail it app utelukkende på mobiltelefoner som den personen som laster ned app eier eller er ansvarlig for.

5.3 bruk av Tail it sine nettsider og plattformer
Følgende regler gjelder for bruk av nettstedet og plattformen:

All tekst og alle bilder og andre medier som brukes på nettstedet er opphavsrettslig av sine respektive rettighetshavere og kan ikke brukes under noen omstendigheter uten skriftlig tillatelse.

Det er ikke tillatt å overvåke, kopiere eller samle inn informasjon fra plattformene våre gjennom bruk av “edderkopper”, “roboter” eller “skrapere” automatisk eller manuelt uten skriftlig tillatelse.

Det er ikke tillatt å prøve å “hacke” eller teste sikkerheten eller konfigurasjonen av plattformene våre.

Det er ikke tillatt å gi tilgang til Tail it sine plattformer gjennom andre nettsteder eller plattformer, inkludert, men ikke begrenset til, såkalte “proxy” løsninger.

Det kan være avbrudd i funksjonaliteten til plattformen, noe som betyr at hele eller deler av tjenesten vår ikke er tilgjengelig til tider. Dette kan skyldes oppdateringer eller teknisk vedlikehold. Alle våre plattformer kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke eies av Tail it. Du aksepterer at vi ikke er ansvarlig for innholdet på disse sidene.

5,4 sikkerhet og passordbeskyttelse
Brukeren og kunden skal sørge for at utstyr, personlige kort og passord som brukes til tilgang til tjenestene, ivaretas, lagres og brukes på en slik måte at uautoriserte personer ikke kan få tilgang til dem.

Brukeren skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uautoriserte personer kan misbruke eller på annen måte få uautorisert tilgang til produktet eller tjenestene.

Personlige tilgangskoder, for eksempel skjermlås koder eller passord, må brukes hvis denne funksjonen er tilgjengelig.

Ved kunnskap om, eller mistanke om produkter, mobiltelefoner, personlige kort og koder som går tapt eller innhentet av uautoriserte personer, Tail it skal varsles umiddelbart for å hindre misbruk av tjenestene. Tail it ville med det samme hindre berørt tjenestene.

Brukere som oppdager at de har tilgang til informasjon som ikke angår deres bruker eller sluttbruker, er forpliktet til å rapportere til Tail its supportavdeling, på vår chat, kontaktskjema eller eller + 47 73 02 11 99

5,5 suspensjon for ulovlig bruk
Hvis tjenestene eller produktene brukes i strid med disse vilkårene eller blir misbrukt i strid med lover eller forskrifter, Tail it er berettiget til å blokkere tilgang til tjenestene og si opp avtalen med den registrerte brukeren av tjenestene.

I dette tilfellet, tail det vil sende et varsel om utelukkelse til brukeren, hvis mulig. Brukeren vil få mulighet til å kommentere relasjonen og korrigere årsaken til utelukkelse. Varselet skal oppgi årsaken og angi en tidsfrist for korrigering av relasjonen. Hvis tidsgrensen overskrides, blir ikke forholdet korrigert eller gjentatt, Tail it vil ha rett til å si opp avtalen.

I nødssituasjoner, som beskrevet i avsnitt 6,6, Tail it vil ha rett til å ekskludere brukeren umiddelbart uten å varsle brukeren.

Når vilkårene for utelukkelse av en tjeneste er oppfylt, Tail it kan stenge alle tjenester hvis kunden har flere kundeforhold.

5,6 bruksbegrensninger og endringer i nettverk og tjenester
I nødstilfeller, inkludert under:

 • alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller sikkerhet,
 • der det er nødvendig for sikkerhet eller funksjonalitet i nettverket, eller
 • av viktige sosiale årsaker eller for å beskytte tredjeparter,

Tail it har rett til å ta de nødvendige tiltakene, selv om det innebærer begrenset bruk av tjenestene eller produktene.

Tail it har også rett til å iverksette tiltak som kan føre til avbestillinger, avbrudd eller endringer i nettverket eller tjenesten (e) hvis det anses nødvendig for tekniske, sikkerhetsmessige eller operasjonelle grunner eller som et resultat av regjeringens beslutninger eller andre regulatoriske forhold.

Når kundens tilkobling til nettverket er avsluttet, vil kunden bli informert så snart som mulig. Tail it er ikke ansvarlig for kostnader, tap eller ulemper som kunden eller sluttbrukeren kan pådra seg som følge av slike tiltak.

5,7 garantier på tjenestene
Det kan være interferens med funksjonaliteten til plattformen, noe som betyr at hele eller deler av tjenestene ikke er tilgjengelige i perioder. Dette kan være et resultat av hendelser både i og utenfor Tail it kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, oppdateringer eller teknisk vedlikehold.

Tail it kan ikke garantere at leveringen av tjenestene er feilfri, og dermed ikke tar ansvar for kostnader, tap eller ulemper som kunden eller sluttbrukeren kan pådra seg som følge av slike forstyrrelser.

6. betaling

6,1 kundens ansvar for betaling og ansvar i tilfelle tyveri
Personen som er registrert som kunde er ansvarlig for betaling av produkter og tjenester som Tail it leverer i henhold til avtalen.

Hvis kunden har gitt noen andre tilgang til hans/hennes telefon/Terminal eller annet utstyr, er kunden ansvarlig for deres bruk.

Kunder skal ikke betale for uautoriserte personers bruk av tjenesten hvis disse har fått tilgang til telefonen/terminalen eller utstyret uten kundens deltagelse, unntatt det som følger av bestemmelsene nedenfor:

  li>Kunden er ansvarlig for opp til 1200 kr for den uautoriserte personens uautoriserte bruk før tidspunktet for varslingen.

 • Hvis kunden har vist grov uaktsomhet, er kunden fortsatt ansvarlig for opp til 12000 kr før tidspunktet for varslingen.
 • Hvis kunden har forlatt eller har unnlatt å rapportere uten unødig forsinkelse etter tap av utstyr, personlige kort eller koder, er ansvaret ubegrenset.

Tail it er ansvarlig for bruk av tjenesten som finner sted etter at kunden har informert Tail it at uautoriserte personer har tilgang til telefonen/Terminal med mindre kunden har handlet uredelig (dvs. ikke rimelig).

I tilfelle av falsk bestilling eller ID-tyveri, navnet eller ID på personen som har blitt misbrukt er ikke ansvarlig for Tail it. Falsk bestilling eller ID-tyveri betyr at noen på en uredelig basis har inngått en avtale med tail den i andres navn. Fritak fra ansvar krever at
Kunden er i stand til å dokumentere innen rimelig tid at forholdet er rapportert til politiet. Ved legitim mistanke om bedrageri eller bedrageri av kunden, Tail it vil rapportere forholdet.

6,2 utelukkelse grunnet betaling standard
I tilfelle av betaling standard, Tail it vil sende meldinger i samsvar med gjeldende lovgivning og belaste kunden med sene avgifter og renter på sen betaling. Hvis kunden ikke har betalt innen den angitte fristen, Tail it kan avslutte videre bruk av Tail it Tjenester og produkter. Ved standard betaling kan ethvert utestående krav anses å være forfalt. Hvis kunden har en felles faktura for levering av flere tjenester, produkter og ikke betaler utestående krav, vil utelukkelse normalt dekke alle kundeforhold med mindre kunden varsler Tail it at manglende betaling er relatert til levering av en bestemt tjeneste.

7. Tail it’s ansvar og begrensning av ansvar

7,1 manglende deler eller feillevering av produktet
Hvis du opplever manglende deler eller feillevering av produktet, vennligst kontakt Tail it’ s kundeservice på svår chat, kontaktskjema eller eller + 47 73 02 11 99 eller + 47 73021199 innen rimelig tid etter at du oppdager manglende eller uriktige elementer. Tail it vil i så fall kunne tilby rettelse eller utskifting hvis det er funnet at det er en mangel på levering eller mangel på levering i samsvar med loven.

Som forbruker kan du melde fra om feil eller mangler i leveransen i samsvar med det som er angitt i Forbrukerkjøpsloven. Du har to måneder på og reklamere ved eventuelle feil eller mangler fra du har mottatt produktet.

Dersom produkt er påført større eksterne påkjennelser forårsaket av uaktsomhet av sluttbruker fratredes all rett til avretting av produkt fra Tail It sin side.

7,2 erstatning
I forhold til forbruker kunder, Tail it er ansvarlig for direkte tap på grunn av defekter i produkter, eller tjenesten. Men dette gjelder ikke hvis Tail it beviser at mangelen skyldes omstendigheter utenfor sin kontroll, og som Tail it kunne ikke rimelighet forventes å ha unngått eller overvinne konsekvensene av.

Til bedriftskunder, Tail it er bare ansvarlig for direkte tap som følge av uaktsomhet fra Tail it side. Direkte tap betyr alle nødvendige og dokumenterte tilleggsutgifter pådratt av kunden som et resultat av mangelen.

Tail it aksepterer ikke ansvar for tap eller skade på enhet tredjepart forårsaket av kundens eller sluttbruker bruk av tjenestene, eller produktet.

Tail it er ikke på noen måte ansvarlig for indirekte tap på grunn av mangler med mindre tapet er forårsaket av grov uaktsomhet eller intensjon fra Tail it er side. Dette gjelder både for forbruker kunder og bedriftskunder. Indirekte tap inkluderer tap av fortjeneste eller goodwill, tap på grunn av redusert eller avviklet produksjon eller salg, tap som følge av at tjenesten ikke er i stand til å bli utnyttet som intendet, tapt fortjeneste som følge av en kontrakt med en tredjepart som ikke er oppfylt, så vel som l ossès på grunn av korrupte eller svekket data.

Tail it totale ansvar er begrenset til NOK 50 000 for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsømmelse fra Tail it .

Tail it er ikke ansvarlig for eventuelle tap som kan spores tilbake til noen omstendigheter eller handlinger forårsaket av en kunde eller en tredjepart, inkludert eventuelle tap som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilkobling av eget utstyr til Tail it er nettverk. Det samme gjelder hvis kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset til tail det er tjenester eller produkter.

8. rett til kansellering, oppsigelse eller kansellering

8,1 kansellering av rettigheter
Dette elementet 9,1 gjelder bare hvis du er en forbruker.

Hvis du kjøper et produkt av Tail it, kan du trekke deg fra avtalen uten å oppgi en grunn innen 30 dager etter mottak av varen. I dette tilfellet, må du informere Tail it om dette.

Tail it ville refusjonen beløpet på fabrikat når Tail it har mottatt produktet eller når du kanne skaffe bevis det produktet er blitt kommet tilbake. Du er ansvarlig for å betale de direkte kostnadene forbundet med retur av produktet.

Tail it kanskje forlange du å ombytte det salgsverdi reduksjon på grunn av din eller utgangen brukernes ‘ handling av produktene det ha ikke blitt på krevd å avgjøre arten, kjennetegnene og funksjonen av varene. Mangler eller skader ved retur vil føre til reduksjon i forhold til refusjon. Reduksjonen er en satt standard fra Tail It sin side.

8,2 oppsigelse av avtalen
Du kan si opp avtalen med en måneds varsel. Varsel perioden telles fra den første dagen i den påfølgende måneden etter avslutningen. Du sier opp avtalen ved å sende en skriftlig e-post til Tail it enten gjennom vår nettside eller på vår chat, kontaktskjema eller eller + 47 73 44 00 56. Slutt bruker har selv ansvaret for at avtaler, abonnement sies opp og anskaffe eventuellt bekreftelser på dette. Abonnement kan kun sies opp av slutt bruker selv eller av Tail it Technologies AS.

8,3 avbestilling
Hvis tail har brutt avtalen betydelig, har du rett til å kansellere avtalen med umiddelbar virkning. Du avbryter avtalen ved å sende en skriftlig e-post til Tail it enten gjennom vår nettside eller på vår chat, kontaktskjema eller eller + 47 73 44 00 56

Tail it kan med umiddelbar virkning avbryte avtalen på grunn av betydelig mislighold av kunden hvis det ikke er utbedret innen en bestemt periode. Før Tail it avbryter avtalen, Tail it, om mulig, varsler kunden skriftlig. Varselet skal oppgi begrunnelsen for kanselleringen og sette en frist for å korrigere forholdet.

9. andre bestemmelser

9,1 overføring
Kunden kan overføre kontraktsforholdet til andre som tilfredsstiller Tail it’s kunde krav, med mindre annet følger av norsk lov.

9,2 personvern
Ved å bruke Tail it Produkter og tjenester, vil personlige opplysninger bli behandlet fra både den personen som har satt opp tjenesten for bruk og sluttbrukeren av produktet.

For mer informasjon om hvilke personopplysninger vi innhenter og behandler, vennligst se våre retningslinjer for personvern, som kan leses i bunnteksten.

9,3 taushetsplikt
Tail it og deres ansatte har, i henhold til Electronic Communications Act § 2-9, taushetsplikt vedrørende informasjon om bruk av tjenestene og innholdet i kommunikasjonen.

Tail it kan likevel avsløre slik informasjon til retten, politi, påtalemyndigheten eller andre som, i samsvar med loven, kan kreve det.

9,4 innsendte ideer
Tail it forbeholder seg retten til fritt å bruke innkommende forslag (for eksempel produkt forslag, plattform utvikling, nye tjenester, etc.) eller noe kommunisert til tail det, med mindre annet er avtalt av avsender og Tail it.

9,5 endring i priser og vilkår
Tail it har rett til å gjøre endringer i tjenester og abonnement. For eksempel, Tail it har rett til å gjøre følgende endringer:

 • Oppdatere og justere vilkårene, tjenesten eller abonnementet;
 • Oppadgående eller nedadgående priser;
 • Slutte å tilby tjenesten eller abonnementet, eller noen av disse;
 • Velg en ny leverandør av telefontjenester, og flytt deretter eksisterende abonnement til den nye leverandøren.
 • Endre tjenesten som et resultat av forskriftsmessige, sikkerhets-eller bransjekrav og endringer.
  Det kan være nødvendig Tail it å gjøre endringer som nevnt ovenfor der:
 • Våre produkter, inkludert tjenestene og abonnementet, utvikler seg over tid for å tilby nye produkter og andre er ikke lenger kommersielle;
 • Det er krav fra myndigheter eller regulatoriske endringer skje;
 • Det er nødvendig i tråd med betingelsene til våre nye eller eksisterende leverandører;
 • Vi vil forbedre kundens brukeropplevelse av tjenestene eller abonnementet.

Endringer i eller oppsigelse av en tjeneste kan tre i kraft én måned etter at varslingen er sendt til brukeren. Kunden vil deretter bli tilbudt en annen tjeneste. Dette gjelder også når du flytter til en adresse der infrastrukturen ikke er i stand til å tilby samme tjeneste eller abonnement som kunden hadde på den forrige adressen. Hvis kunden ikke ønsker den nye tjenesten, anses kontraktsforholdet for å ha blitt avsluttet. I dette tilfellet vil kunden motta en refusjon av det totale beløpet som er betalt.

Tail it kan også gjøre endringer i priser og vilkår. I slike tilfeller, Tail it skal varsle kunden om eventuelle endringer skal gjøres og senest en måned før endringen trer i kraft. Tail it, imidlertid, ville ikke være i stand til endre prisene under innbindingen tid inne en medlemskontingent.

Ved å endre vilkårene i avtalen, kan kunden trekke seg fra avtalen uten ekstra kostnad med virkning fra datoen for endringen.

10. tvister

Denne avtalen er underlagt norsk lov.

Tvister mellom kunden og Tail it må forsøkes å løses med en gjensidig avtale.

Hvis det ikke kan gjøres, kan hver av partene bringe tvisten før ordinære domstoler. I henhold til Tviste lovens § 4-4 kan begge parter klage på søksmål mot saksøktes jurisdiksjon.

Hvis kunden er en forbruker, Tail it kan saksøke kunden der kunden har sin faste adresse. Hvis det er kunden som saksøker Tail it, kan dette enten gjøres i Tail it jurisdiksjon (Trondheim) eller hvor kunden har sin permanente adresse, i henhold til kundens preferanse (se avsnitt 4-5, første ledd, § 7 i Tviste loven).

Hvis kunden er en bedriftskunde, dvs. ikke en forbruker, et søksmål mot Tail it må bringes til Tail it jurisdiksjon (Trondheim).

Forbrukere og selskaper med maksimalt 10 heltids stillinger har også mulighet til å appellere til Tail it vedtak om fakturaer og mangel på levering og kvalitet på leverte tjenester til bruker Communications Board for elektronisk kommunikasjon (Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon “BKN”). Kunden kan ikke sende en klage til BKN før de har mottatt en skriftlig avvisning fra Tail it .